gallery

รากเทียม ฮีโร่สำหรับผู้สูงอายุ

รากเทียมจากยุคแรกๆ ก็มีทั้งประสบความสำเร็จใช้งานได้นาน และมีบางส่วนที่ล้มเหลว แต่การพัฒนาทางด้านวิศวกรรมทำให้อัตราความสำเร็จของรากเทียม ในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างมาก และมีอัตราการล้มเหลวที่ต่ำเนื่องจากมีการพัฒนารูปร่างและพื้นผิวให้เอื้อต่อการยึดเกาะกับกระดูกของร่างกายอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

รากเทียมได้นำมาใช้ประโยชน์อื่นไม่เพียงแต่ทดแทนฟัน แต่รากเทียมยังถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของอวัยวะเทียมเช่นหูเทียม เป็นต้น ในทางทันตกรรม การปลูกรากเทียมเพื่อใส่ฟันทดแทนมีหลายรูปแบบ ทั้งทดแทนฟันซี่เดียว หลายซี่ ทำเป็นสะพานฟัน และยังนำมาใช้เป็นตัวยึดสำหรับฟันปลอมทั้งปากในผู้ที่สูญเสียฟันไปทั้งหมดเช่นในผู้สูงอายุ

imp.jpg

imp2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการสูญเสียฟันและต้องใส่ฟันปลอมซึ่งในคนทีสูญเสียฟันทั้งหมดฟันปลอมมักจะหลวม หรือกดเจ็บ ทำให้เคี้ยวอาหารไม่สะดวกและทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดหรือไม่อร่อย ทำให้ไม่อยากใช้ฟันปลอม ส่งผลต่อความสุขและสุขภาพโดยรวม ทำให้มีปัญหาด้านทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายรวมถึงสภาพจิตใจ เมื่อมีการนำรากเทียมเข้ามาแก้ปัญหาโดยทำหน้าที่เป็นตัวยึดฟันปลอมทำให้ฟันปลอมแน่นขึ้น เคี้ยวไม่หลุดและลดปัญหาการกดเจ็บ ทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านมีความสุขมากขึ้นและปรับตัวกับฟันปลอมได้เร็วขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก osstem.de, hertfordshireimplants.co.uk, dentalsolutionshygiene.com