gallery

การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือ การนำส่วนที่อยู่ในโพรงประสาทฟันออก (ได้แก่ เส้นเลือดและเส้นประสาท) ใส่ยาจนปราศจากเชื้อโรคแล้วอุดภายในรากฟันด้วยวัสดุอุดฟัน โดยหมอฟันจะเลือกทำในกรณีต่อไปนี้

1. โพรงประสาทฟันติดเชื้อและโพรงประสาทฟันที่ตายแล้วหรือกำลังจะตาย
2. การที่ฟันได้รับการกระทบกระแทกจนทำให้ฟันแตกหักจนถึงโพรงประสาทฟัน
3. กรณีที่จำเป็นต้องนำประสาทฟันที่ดีออกเพื่อผลต่อการรักษาบางอย่าง โดยกรณีนี้หมอฟันจะต้องปรึกษาคนไข้ก่อนเสมอ

ปกติทันตแพทย์จะทำเฉพาะซี่ที่สำคัญๆ และหากพิจารณาแล้วฟันมีกรณีต่อไปนี้ ทันตแพทย์อาจใช้วิธีอื่นในการรักษาแทน
1. เยื่อยึดรากฟันมีไม่พอหรือไม่แข็งแรงพอ
2. ฟันซี่นั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะอุดหรือครอบได้
3. ฟันซี่นั้นไม่มีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันกรามถาวรซี่ที่ 3 ที่ไม่มีคู่สบ
4. ยาที่ใช้รักษาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนไข้บางราย เช่น การแพ้ยา

การรักษารากฟันเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นวิธีการที่ช่วยให้ไม่ต้องถอนฟันที่ติดเชื้อออก ช่วยกำจัดและป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่รากฟันและเนื้อเยื่อ อีกทั้งช่วยลดความเจ็บปวดที่เกิดจากการอักเสบของรากฟันอีกด้วย การรักษารากฟันจะทำให้เราสามารถใช้งานฟันได้ตามปกติ แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับฟันที่รากแข็งแรงอยู่แล้ว เราจึงต้องระมัดระวังและรักษาความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่,รักษารากฟัน.com