gallery

สาเหตุของการเกิดฟันผุ

ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฟันผุจะมีอยู่ 4 สาเหตุ จากฟัน แบคทีเรีย อาหาร และระยะเวลา

สาเหตุจากฟัน
มีโรคฟันบางประเภทที่มีเกลือแร่ที่เนื้อฟันน้อยทำให้ เกิดฟันผุได้ง่าย นอกจากนั้นผู้ที่มีร่องบนฟันมากหรือลึกก็จะเกิดฟันผุได้ง่าย และผู้ที่เป็นโรคเหงือกมีเหงือกร่นทำให้ส่วน Dentin สัมผัสสภาพในฟัน Dentin จะมีเกลือแร่เป็นองค์ประกอบน้อยกว่าผิวฟันซึ่งในสภาพปากปกติก็ทำให้เกิดฟันผุได้(ผิวฟันปรกติจะต้องมี pH<5.5จึงจะเกิดฟันผุ)

เชื้อแบคทีเรีย
ผู้ที่มีเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวข้างต้น หากมีคราบหินปูนที่ร่องฟันมากก็จะทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย

อาหาร
อาหารประเภทแป้งและน้ำตาลจะถูกย่อยโดยเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดกรดซึ่งหากฟันสัมผัสกรดเป็นเวลานานหรือบ่อย ผิวฟันก็จะสึกและผุ ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลมาก

ระยะเวลาที่ฟันเจอกับกรด
ปรกติเมื่อรับประทานอาหารประเภทแป้งและมีเศษอาหารตกค้างบริเวณซอกฟัน เชื้อแบคทีเรียจะย่อยสลายทำให้เกิดกรด และมีการละลายของผิวฟัน แต่ปริมาณน้ำลายและเกลือแร่ในน้ำลายจะลดความเป็นกรดและเติมเกลือแร่ให้กับฟัน ดังนั้นหากรับประทานอาหารบ่อย หรือน้ำลายน้อยก็จะทำให้ฟันอยู่ในสภาพเป็นกรดนาน จะมีความเสี่ยงต่อฟันผุได้

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่
– โรคประจำตัวที่ทำให้น้ำลายออกน้อย เช่น โรคเบาหวาน โรคเบาจืด เป็นต้น
– ยาบางชนิดที่ทำให้น้ำลายลดลง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคซึมเศร้า เป็นต้น
นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดทั้งฟันผุและโรคเหงือกอักเสบอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก? siamhealth.net