gallery

ผลจากการขูดหินปูน

การขูดหินปูน เป็นการทำความสะอาดคราบแบคทีเรียที่สะสมอยู่บนผิวฟัน ผลที่ได้จะช่วยให้สุขภาพภายในช่องปากเราดีขึ้นและหากมีหินปูนในปริมาณมากก็อาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้

ผลดี คือ ฟันและช่องปากจะสะอาดขึ้น ส่วนบางคนที่ใช้ฟันเคี้ยวอาหารด้านเดียว ฟันที่ไม่ได้ใช้จะมีหินปูนสะสมมาก แต่เมื่อขูดหินปูนออกแล้วการใช้งานจะดีขึ้น และฟันที่ถูกคลุมด้วยหินปูนก็จะได้รับการวินิจฉัยรักษา ตลอดจนการดูแลจากเจ้าของได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลในการกำจัดกลิ่นปาก เพิ่มความสวยงาม ปรับปรุงบุคลิกภาพเพราะดูสะอาด มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

ผลเสีย คือ ดูจะไม่เด่นชัดนัก นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือในรายที่ขูดหินปูนบ่อยเกินความจำเป็น ก็อาจทำให้เกิดฟันสึกได้บ้างแต่ไม่มากนัก อย่างไรก็ดี การขูดหินปูนให้สะอาด เพราะมิฉะนั้นก็จะเป็นที่สะสมให้เกิดหินปูนใหม่ได้เร็วขึ้น ในการขูดหินปูนจึงมักจะใช้เวลาบ้าง และอาจจะเจ็บบ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก kroobannok.com