gallery

ประเภทของฟันผุ

อาการฟันผุสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังต่อไปนี้

อาการฟันผุที่เกิดบริเวณตัวฟัน เป็นอาการฟันผุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อาการฟันผุประเภทนี้จะเกิดบริเวณพื้นผิวของฟันในส่วนที่ต้องทำการเคี้ยว และตามร่องระหว่างฟันแต่ละซี่
อาการฟันผุที่เกิดที่รากฟัน เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เหงือกย่อมเกิดการร่น จนทำให้ส่วนของรากฟันโผล่ออกมา ประกอบกับรากฟันไม่มีเคลือบฟันเหมือนตัวฟัน จึงทำให้มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย
อาการฟันผุที่เกิดในจุดเดิมที่เคยผุมาแล้ว อาการฟันผุสามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณรอบวัสดุอุดฟันหรือ รอบครอบฟัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งสะสมของคราบพลัคได้สูง จึงจะทำให้เกิดฟันผุซ้ำ

ในผู้ใหญ่ที่มีอาการปากแห้ง (อาการที่ร่างกายผลิตน้ำลายออกมาไม่เพียงพอ) จะมีโอกาสเกิดอาการฟันผุได้มาก อาการปากแห้งอาจมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วย จากการรักษาด้วยยา รังสีและเคมีบำบัด และอาการนี้อาจจะเป็นเพียงชั่วคราว (ไม่กี่วัน หรือไม่กี่เดือน) ไปจนถึงเป็นอย่างถาวร ซึ่งอาการจะเป็นแบบไหนนั้นขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคอแห้ง

ฟันผุจัดว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง หากอาการฟันผุไม่ได้รับการรักษา ฟันจะถูกทำลาย รวมไปถึงเส้นรวมประสาทที่บอบบางจะถูกทำลายไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดถุงหนองขึ้น เกิดการอักเสบติดเชื้อที่บริเวณปลายรากฟัน การรักษาที่จะทำได้มีเพียงการรักษารากฟัน ทำการผ่าตัด หรือถอนฟันซี่ที่ผุออก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก colgateprofessional.co.th