gallery

ประวัติการทำฟันก่อนมาเป็นรากเทียม

ประวัติการทำฟันก่อนมาเป็นรากเทียม
โดย ทพ.อนรรฆพันธุ์ คำตัน

ในสมัยก่อนนะครับ เวลาที่คนสมัยนั้นสูญเสียฟันจากอุบัติเหตุหรือจากโรคเช่นฟันผุ โรคเหงือก ก็เป็นความฉลาดของมนุษย์ในสมัยอย่างหนึ่งที่จะหาอะไรมาทดแทนฟันที่หายไป ด้วยแนวความคิดที่มีอยู่ในสมัยนั้น โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายอย่าง เช่นการนำเอาฟัน หรือกระดูกสัตว์มาใช้ทดแทน โดยยึดกับฟันเดิม หรือบางครั้งก็มีการถอนฟันของคนรับใช้ มาปลูกใส่ให้กับเจ้านาย ซึ่งอย่างหลังฟังแล้วดูน่ากลัว ใช่มั้ยครับ แต่มีแบบนี้จริงๆ (รูปที่ 1) แต่ด้วยความก้าวหน้าในยุคต่อมา ก็มีการนำคิดที่จะเอาของเทียม เช่นพอสซเลนและพลาสติกเข้ามาทำเป็นฟันปลอม ซึ่งมีทั้งถอดได้และติดแน่น แต่ความอัจฉริยะของมนุษย์และการพัฒนายังไม่หยุดอยู่แค่นั้น จึงมีแนวความคิดว่าทำอย่างไรให้วัสดุเกิดการยึดติด (attachment) กับเนื้อเยื่อในร่างกายและใช้งานได้เสมือนจริง ก็มีการทดลองในห้องปฏิบัติการณ์หลายๆครั้ง

implants_history1

จนในช่วงปี 1980s-1960s ในประเทศ Sweden ก็มีการค้นพบปรากฏการณ์หนึ่งโดยบังเอิญที่กระดูกสามารถยึดเกาะกับโลหะไทเทเนียมที่เอาไปฝังในกระต่าย โดย Professor Per-Ingvar Brånemark และทีมของเขา (ซึ่งเป็นแพทย์ไม่ใช่ทันตแพทย์) ต่อมาเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “Osseointegration” และเป็นนี่เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนารากเทียมในปัจจุบัน

implants_history2

Professor Per-Ingvar Brånemark

implants_history3

Radiograph of Brånemark’s initial rabbit specimen, showing the titanium optic chamber fixed to the rabbit’s tibia and fibula

บทความดัดแปลงจาก Osseointegration in Dentistry: An Overview 2nd edition. Author: Philip Worrhington