gallery

การเกิดฟันผุ

tooth layerโดยปกติฟันของคนเราจะมีการ demineralization เป็นการที่แร่ธาตุของผิวฟันถูกขับออก และมี remineralization หรือขบวนการเติมแร่ธาตุให้กับผิวฟันด้วยแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำลาย หากขบวนการเติมแร่มากกว่าขบวนการขับออก ฟันจะเป็นปกติ

เมื่อขบวนการละลายแร่ธาตุมากกว่าขบวนการสร้างก็จะเกิด ฟันผุ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อ Streptococcus Mutan และ Lactobasillus ย่อยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตทำให้เกิดกรดซึ่งทำลายผิวเคลือบฟัน ในรายที่เริ่มเป็นจะเห็นเป็นสีขาวขุ่นเล็กๆ ที่ผิวฟัน ในระยะนี้หากตรวจพบ และรักษาสุขอนามัยก็จะทำให้ผิวฟันกลับเป็นปกติ หากยังมีการละลายของผิวฟันต่อไปอีกก็จะกลายเป็นสีน้ำตาล หากยังไม่เป็นรูก็ยังสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หากกลายเป็นรูก็จะคงรูปตลอด และหากไม่ได้รับการรักษาก็จะมีอาการปวดฟันจนกระทั่งฟันร่วง

หากฟันเริ่มผุเป็นและมีการละลายผิวฟันชั้น Enamel หรือชั้น Dentin จะไม่มีอาการปวดแต่อาจปรากฏรอยสีขาวหรือสีน้ำตาล เมื่อฟันผุลงลึกถึงชั้น Pulp ซึ่งกดดูจะนิ่ม ตอนนั้นจะมีการเสียวฟันเวลารับประทานของร้อยหรือเย็น และหากลามไปถึงรากฟันก็จะทำให้เกิดอาการปวดฟัน บางรายจะมาด้วยมีกลิ่นปาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamhealth.net