gallery

การอุดฟัน

การอุดฟัน คือ การบูรณะฟันเพื่อให้ฟันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนหรือใกล้เคียงฟันเดิม บางครั้งอาจอุดเพื่อแก้ไขฟันเดิมให้ดีขึ้นหรือสวยงามขึ้น ซึ่งหลังจากอุดแล้วต้องใช้บดเคี้ยวอาหารได้ด้วย การอุดฟันจะช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียจะเข้าไปได้ ฟันที่จะต้องอุดไม่เฉพาะแต่ฟันที่มีรอยผุหรือเป็นรูเพียงอย่างเดียว ฟันที่แตก บิ่น ฟันที่มีรอยสึก ทั้งเนื่องจากการแปรงฟันหรือจากอาหารที่รับประทาน ถ้ามีอาการเสียวฟันขณะทานอาหารหรือของหวาน ดื่มน้ำเย็นหรือบ้วนน้ำก็อาจต้องอุด ก่อนอุดฟัน ทันตแพทย์จะต้องเตรียมฟันหรือบริเวณที่จะอุดก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้อุด ถ้าเป็นฟันที่ผุต้องกรอรอยผุออกจนหมด เหลือแต่เนื้อฟันส่วนที่แข็งและดีไว้ ฟันที่แตก บิ่น หรือสึก ก็อาจต้องกรอแต่งฟันบ้าง เพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างเหมาะสม ที่วัสดุอุดจะยึดอยู่กับเนื้อฟัน และมีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยวอาหารได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ldcdental.com, colgate.co.th