gallery

การดูแลฟันทารก

การดูแลฟันของทารกควรจะเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเกิดไม่จำเป็นต้องรอให้ฟันน้ำนมจะงอก การฝึกให้เด็กดื่มกินอย่างถูกต้องจะป้องกันฟันผุในอนาคต ขณะเป็นทารกจนถึง 6 เดือนควรให้นมแม่หรือนมผงสำหรับทารกโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เครื่องดื่มชนิดอื่น หลังจาก 6 เดือนเด็กเริ่มรับประทานอาหารที่เป็นของแข็งระหว่างนี้ก็ยังให้นมแม่หรือนมผงอยู่ เมื่ออายุ 1 ปีก็ให้ดื่มนมวัวแทนนมแม่หรือนมผง เครื่องดื่มชนิดอื่นที่อาจจะให้ในช่วงนี้ได้แก่
        • น้ำต้มสุกให้ระหว่างมื้ออาหารหรือระหว่างรับประทานอาหาร
        • น้ำผลไม้เจือจาง 10 เท่าให้ระหว่างมืออาหารและควรให้เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือนและให้ดื่มจากแก้ว

เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนที่ฟันน้ำนมจะขึ้นและยังช่วยป้องกันฟันผุได้ในอนาคตอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamhealth.net