gallery

เมื่อต้องย้ายที่จัดฟันใหม่..

สำหรับปัญหาการที่จะต้องเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ อย่างเช่น ย้ายบ้าน ย้ายโรงเรียน และเราก็กำลังจัดฟันอยู่ แต่ไม่อยากติดเครื่องมือใหม่ ทำอย่างไรดี อันนี้เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็นกันเยอะ โดยเฉพาะถ้าย้ายสถานที่อยู่ หรือมีเหตุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคลีนิคจัดฟันแล้ว หรือบางเคสอาจเปลี่ยนคลีนิคจัดฟันเพราะว่าราคาไม่สู้ หรือว่าทันตแพทย์รักษาหรือติดเครื่องมือไม่ดี หรืออะไรก็ตามแต่

ปัญหานี้ส่วนใหญ่หลายคนคงเคยเป็นกัน เราจะมาพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ว่าควร “เปลี่ยนคลีนิคจัดฟันดีหรือไม่” หรือ “จำเป็นต้องเปลี่ยนคลีนิคจัดฟันต้องทำอย่างไร”

     – การเปลี่ยนคลีนิคนั้นสามารถทำได้ตามสิทธิผู้รับบริการ แต่อาจจะต้องตระเวนหาหมอฟันที่มีแผนการรักษาเหมือนหรือใกล้เคียงกับหมอคนเดิม เพราะว่าหมอคนใหม่นั้นไม่สามารถรู้ได้เลยว่า หมอคนเก่าทำอะไรกับการรักษามาบ้าง แนวทางการรักษาอาจแตกต่างกันได้ทางเทคนิค และระบบเครื่องมือ ถ้าความคิดเห็นตรงกัน ก็โอเค ดีไป แต่ถ้าไม่ตรงกัน จะทำอย่างไร เช่น จัดฟันกับคนเก่า บอกว่าไม่ต้องผ่าตัด จัดฟันกับคนใหม่บอกว่าต้องผ่าตัดร่วมด้วย อะไรทำนองนี้ ซึ่งแผนการรักษาจะต่างกัน ไม่สามารถต่อติดกันได้เลย

     – การที่ต้องรื้อเครื่องมือใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนหมอ อยู่ที่ดุลยพินิจของคุณหมอท่านใหม่ สาเหตุก็มีหลายอย่าง เช่น กระบวนการรักษา และเทคนิคต่างกัน/เครื่องมือจัดฟันที่ใช้มีหลายระบบ ไม่เหมือนกัน คุณหมอท่านเก่า ท่านใหม่ อาจศึกษามาเทคนิคต่างกัน เครื่องมือ คีมดัดลวด อะไรๆ อาจจะต่างกัน ไม่สามารถต่อกันได้

     – เรื่องรีเทนเนอร์ นั้นก็มีความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฟัน ถ้าไม่ใส่รีเทนเนอร์ การจัดฟันที่อุตส่าห์ทำมา อาจล้มเหลว เพราะรีเทนเนอร์จะช่วยให้ฟันที่สบกันนั้น เคลื่อนที่กลับตำแหน่งเดิม ถ้าไม่ทำรีเทนเนอร์กลับหมอคนเก่า คุณหมอคนใหม่ก็จะไม่สามารถทราบแนวทางการักษาเดิมอีกเช่นกัน ถ้าหมอท่านใหม่ใส่รีเทนเนอร์เข้าไปแล้วเกิดผลเสียขึ้น เขาก็ไม่อาจทราบได้ว่าควรจะทำอย่างไรดี

ฉะนั้น การตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนคลีนิคจัดฟัน ก็ต้องมั่นใจว่า จะอยู่ที่อยู่ใหม่ที่ย้ายมาได้ในระยะเวลา 2 – 3 ปี ถ้าสมมติต้องมีการย้ายที่อยู่จริงๆ ก็ควรต้องนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการรักษาทั้งหมด เช่น ฟิล์ม ที่พิมพ์ปาก (แต่บางทีมันมักจะหายไปหรือถูกทิ้งไป) แนวทางการรักษาที่คุณหมอคนไข้บันทึกไว้ หรือให้คุณหมอคนเก่าเขียนเป็นจดหมายไว้ให้ เพื่อคุณหมอคนใหม่จะได้เข้าใจ จากนั้นคนไข้ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอคนใหม่ ให้ทราบ อธิบายให้คุณหมอคนใหม่เขายอมรักษาให้ แต่มันเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนใจมาก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือ อาจต้องรักษาใหม่เลย หรือรักษาต่อได้ ซึ่งอันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dental108.com