gallery

หลังถอนฟันควรทำอย่างไร

เวลาเราไปถอนฟัน เรามีทันตแพทย์คอยให้ความดูแลใส่ใจในช่องปากของเรา แต่ถ้าเรากลับมาที่บ้านล่ะ ใครจะดูแล คำตอบง่ายๆ คือ ตัวเรานั่นแหละ แล้ววิธีดูแลตัวเองหลังถอนฟันทำอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝาก

     1. กัดผ้าก็อซให้แน่นประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงแล้วคายทิ้งให้หมด
     2. กลืนน้ำลายให้แห้ง อย่าบ้วนน้ำหรือน้ำลายระหว่างที่กัดผ้าก็อซอยู่
     3. ห้ามใช้นิ้วมือหรือวัสดุอื่นใดไปแตะต้องบริเวณแผลถอนฟัน เว้นแต่แปรงฟันได้เบา
     4. ถ้ารู้สึกปวดแผล ให้รับประทานยาแก้ปวดที่ได้รับหลังถอนฟัน
     5. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหาร ด้านที่ถอนฟันไประยะหนึ่งจนกว่าจะรู้สึกปกติ
     6. เลี่ยงการดื่มสุรา ของเผ็ดร้อน หรือบุหรี่หลังถอนฟันจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่ปวดแผลอีกแล้ว
     7. ถ้ารู้สึกปวดแผลมากขึ้นหรือบวมให้รีบกลับไปพบทันตแพทย์อีกครั้ง
     8. หากมีการเย็บแผลให้กลับไปตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก worldsen.dyndns.org:8000