gallery

สัญญาณเตือน “ภาวะกระดูกพรุน”

ลักษณะอาการในช่องปากของผู้สูงอายุสตรีและบุรุษวัยทองที่แสดงออกว่ากำลังเกิด ภาวะโรคกระดูกพรุน ในร่างกาย ที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง คือ

• มีอาการเสียวฟันได้บ่อยๆ เนื่องจากมีการร้าวของฟัน โดยที่ฟันไม่มีรอยผุ หรือไม่มีการร่นของเหงือก โดยปกติ อาการเสียวฟัน มักมีปัญหามาจากฟันผุ หรือการมีเหงือกร่น ทำให้ส่วนผิวของรากฟันเผยผึ่ง (cementum expose) ในกรณีเสียวฟันเช่นนี้ ทันตแพทย์จะทำการรักษาฟันผุ และผิวของรากฟัน ที่เผยผึ่งให้กลับดีขึ้นดังเดิม อาการเสียวฟันก็จะหายไป

แต่ในกรณีนี้ อาการเสียวฟันเกิดขึ้นจากการร้าวของฟัน (crack tooth syndrome) การร้าวของฟัน ที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมากกว่าปกติ การกัดก้อนกรวดขนาดเล็กที่ปะปนมาในข้าวที่เรารับประทาน การกัดเน้นฟัน (clenching) และการนอนกัดฟัน (bruxism) เป็นต้น

ฟันที่เกิดรอยร้าว จะพยายามรักษาตัวเอง ด้วยการสร้างเนื้อฟันจากด้านโพรงประสาทฟันขึ้นมาเสริมความแข็งแรง (reparative dentine) จึงทำให้รอยร้าวนั้นเข้าไปไม่ถึงโพรงประสาทฟัน และทำให้อาการเสียวและปวดฟันอาจหายไปเองได้ในบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีภาวะอาการของโรคกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ การร้าวของฟันจะค่อยๆ เกิดขึ้น เนื่องจากภาวะการสร้างเนื้อฟัน ขึ้นมาเสริมความแข็งแรงของฟัน เกิดขึ้นได้ช้ากว่าคนหนุ่มสาว ฟันจะมีอาการเสียว เนื่องจากการร้าวของฟัน (crack tooth syndrome) ได้มากกว่าคนหนุ่มสาว ซึ่งเราสามารถสังเกตุได้ด้วยตนเอง โดยสังเกตุดูว่าฟันซี่ดังกล่าวนั้น จะมีอาการเสียวเมื่อเคี้ยว หรือ กัดอาหารที่แข็งและเหนียวมากๆ และบางครั้งจะมีอาการปวด หรือเสียวในขณะคลายแรงกัดหรือเคี้ยวร่วมด้วย โดยที่ฟันไม่มีรอยผุหรือไม่มีการร่นของเหงือก

ในกรณีที่มีอาการเสียวฟัน ผู้สูงอายุควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยละเอียด และต้องได้รับการรักษาโดยด่วน เพราะถ้ารอยร้าวนั้นเกิดการขยายใหญ่ขึ้น หรือลุกลามไปถึงรากฟันแล้ว จำเป็นต้องถอนฟันซี่นั้นออก เพราะในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาฟัน ที่แตก (vertical root fracture) ได้

• ฟันผุกร่อน และหลุดล่วงง่าย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก yourhealthyguide.com