gallery

รูปหน้ากับการจัดฟัน

ถ้าให้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงรูปหน้ากับการจัดฟันแล้ว คงต้องบอกว่า การที่จัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยน อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเกิดร่วมกัน จึงเป็นเหตุที่ทำให้รูปหน้าเปลี่ยน โดยรูปหน้ากับการจัดฟันนั้นจะสัมพันธ์กับสาเหตุดังต่อไปนี้…

1. การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร ซึ่งมีการเจริญเติบโตมากในช่วงวัยรุ่น และอายุประมาณ 14-16 ปีในผู้หญิงและผู้ชายจะมีอายุได้ 18 ปี โดยการที่เราจัดฟันนั้นจะมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่เรายังโตไม่เต็มที่ และมีผลต่อยับยั้งต่อการเจริญเติบโตต่อขากรรไกรได้เล็กน้อยหลังจากที่เราพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้ว การจัดฟันจึงอาจทำให้รู้หน้าเราเปลี่ยนได้ เพราะการติดเครื่องมือจัดฟันเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรในแต่ละช่วงเวลา แต่ถึงจะพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้ว รูปหน้ากับการจัดฟันและขากรรไกรจะไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่จมูกหรือคางอาจจะยื่นได้เล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น

2. การเคลื่อนของฟัน สาเหตุที่ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนนี้อาจเกิดจากการจัดฟันได้ เพราะฟันหน้าเป็นส่วนที่ผยุงริมฝีปากไว้ แต่ถ้าจัดฟันแล้วต้องทำการเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหลังก็มีส่วนทำให้ริมฝีปากเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การถอนฟันและดึงฟันหน้าไปข้างหลังจะมีผลทำให้ริมฝีปากยุบลง

3. การผ่าตัดขากรรไกร สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้อย่างเด่นชัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dental108.com