gallery

ทำอย่างไรดี..คอฟันดำจากขอบครอบฟัน

สีดำคล้ำที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเหงือกหลังการใส่ครอบฟันชนิดโลหะ-เซรามิก (Porcelain fused to metal) นั้น อาจเกิดจากสีของโลหะที่เป็นองค์ประกอบของครอบฟันซึ่งทำให้ครอบฟันทึบแสง ปัญหานี้อาจทำให้ท่านไม่มั่นใจในรอยยิ้ม โดยเฉพาะครอบฟันบริเวณฟันหน้า เสน่ห์แห่งรอยยิ้มที่พึงมีจึงลดลง

สาเหตุของการติดสีคล้ำบริเวณคอฟัน
นอกจากขอบครอบฟันที่เป็นโลหะแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดสีคล้ำที่คอฟันอาจเกิดจากเงาสะท้อนของสีเดือยฟันชนิดโลหะที่ใส่ในคลองรากฟันในกรณีที่ฟันได้รับการรักษารากมาแล้ว เราอาจสังเกตเห็นลักษณะดังกล่าวได้ในฟันหน้า เนื่องจากเหงือกบริเวณคอฟันหน้าค่อนข้างบางและเป็นบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ท่านยิ้ม

วิธีการในการแก้ไขสีคล้ำบริเวณคอฟัน
ในปัจจุบัน มีวัสดุที่ใช้ในการทำครอบฟันหลายชนิด และวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้คือ การเลือกครอบฟันที่ไม่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ หรือที่เราเรียกว่า ครอบฟันเซรามิกล้วน
อย่างไรก็ตาม สีคล้ำที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจางหายไปได้เองแม้ทำการเปลี่ยนครอบฟันเนื่องจากไอออนของโมเลกุลโลหะแทรกซึมเข้าในเหงือกแล้ว การเปลี่ยนวัสดุจะช่วยทำให้สีจางลงเท่านั้น อีกทั้งไม่ใช่ทุกกรณีที่จะเลือกใช้ครอบฟันเซรามิกล้วนได้

เราสามารถใช้ครอบฟันเซรามิกล้วนได้ในกรณีใดบ้าง
     • กรณีที่การสบฟันผิดปกติ หรือไม่มีภาวะการกัดสบฟันรุนแรงและไม่มีนิสัยการกัดสบฟันที่ผิดปกติ
     • ความสูงของระดับใบหน้าปกติ(ไม่มีสภาวะการสบฟันลึก หรือฟันเตี้ย) เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเตรียมฟัน
     • เน้นเรื่องความสวยงาม และต้องเป็นฟันผู้ใหญ่ในกรณีที่เป็นฟันมีชีวิต

ครอบฟันเซรามิกล้วนมีข้อเด่นในเรื่องความสวยงาม เพราะสามารถทำให้ใสได้มากกว่าครอบฟันเซรามิกเชื่อมกับโลหะ เนื่องจากโลหะทำให้สีครอบฟันขุ่น แต่ครอบฟันเซรามิกล้วนมีข้อด้อยคือ จะต้องทำการกรอเตรียมเนื้อฟันค่อนข้างมาก ทำให้สูญเสียเนื้อฟันมากกว่าการทำครอบฟันแบบโลหะ หรือเซรามิกเชื่อมกับโลหะ

นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว คุณสมบัติของเซรามิกจะมีความแข็งแรงแต่เปราะ ทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่มีภาวะการกัดสบฟันรุนแรงดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่เลือกใช้ครอบฟันไม่ถูกต้องตามหลักการอาจทำให้อายุการใช้งานของครอบฟันลดลง ดังเช่นในบางกรณีที่พบการแตกบิ่นของครอบฟันเซรามิกล้วนในคนไข้ที่กัดสบฟันรุนแรงหรือมีนิสัยการกัดฟันที่ผิดปกติ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุเซรามิกให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น จนบางชนิดเทียบเท่าวัสดุเซรามิก เชื่อมกับโลหะแต่ขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

อย่างไรก็ตาม ครอบฟันเซรามิกล้วนยังไม่แนะนำให้ทำในคนไข้เด็ก เนื่องจากโพรงประสาทฟันยังคงมีขนาดใหญ่ การกรอเตรียมฟันเพื่อทำครอบฟันเซรามิกล้วนต้องสูญเสียเนื้อฟันค่อนข้างมาก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการเสียวฟัน และทะลุโพรงประสาทฟันได้
ท้ายที่สุด ความสำเร็จในการรักษาโดยการใช้ครอบฟันเซรามิกล้วนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกกรณีคนไข้และ การใช้วิจารณญาณของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก asavanant.com