gallery

คำแนะนำในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้ว จำเป็นจะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันไว้อย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออกใหม่ๆ ฟันจะยังไม่แน่นเต็มที่ จะขยับได้เล็กน้อย ดังนั้นเพื่อรอให้กระดูกมาสร้าง ณ ตำแหน่งใหม่ให้สมบูรณ์นั้น จะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน

ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน เพราะถ้าหากละเลยในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ฟันจะสามารถเคลื่อน บิด ยื่น ไปจากตำแหน่งที่เรียงตัวดีหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วได้ ทำให้ต้องแก้ไขโดยการจัดฟันใหม่อีกครั้ง โดยปกติถ้าไม่มีความผิดปกติของลิ้นในการกลืน ก็มักใส่เครื่องมือคงสภาพฟันสักระยะ ก็จะสามารถหยุดใส่ได้ แต่ถ้าหากมีความผิดปกติของลิ้นในการกลืน ก็จำเป็นจะต้องใส่เครื่องมือจัดฟันไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการกลืนได้

     • ในช่วง 6 เดือนแรกของการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ควรใส่ทั้งกลางวันและกลางคืน ถอดออกเฉพาะเวลาทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น
     • หลังจากนั้นอีก 6 เดือนหลัง ให้ใส่เฉพาะกลางวันหรือกลางคืน (ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใส่ให้นำเครืองมือแช่น้ำใส่ไว้ในภาชนะ)
     • หลังจากครบ 1 ปี ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ประเมินอีกครั้งว่า จำเป็นต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันต่อไปหรือไม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก drpurisa.com