gallery

การปฏิบัติหลังผ่าฟันคุด/ผ่าตัดในช่องปาก

ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การผ่าฟันคุดหลายคนอาจสงสัยว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรหลังผ่าฟันคุดหรือผ่าตัดในช่องปาก เราจึงมีคำแนะนำมาฝาก

     1. กัดผ้าก็อซให้แน่นอยู่ตามปกติประมาณ 1- 2 ชั่วโมงเพื่อให้เลือดหยุดไหล
     2. กลืนน้ำลายให้แห้ง อย่าบ้วนปากหรือน้ำลายระหว่างกัดผ้าก็อซอยู่เพราะจะทำให้เลือดหยุดช้า
     3. ครบ 1-2 ชั่วโมงให้คายผ้าก็อซทิ้งแล้วอยู่เหมือนปกติต่อไป
     4. ในวันแรกหากมีการบวม ให้ใช้ผ้าเย็นหรือผ้าห่อน้ำแข็งประคบบริเวณที่ผ่า อย่าอมน้ำแข็งในปาก
     5. หลังจากวันแรกแล้วให้เปลี่ยนเป็นประคบบริเวณเดิมด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำอุ่นจนกว่าจะรู้สึกปกติ
     6. ถ้ารู้สึกปวดแผลให้รับประทานยาที่ได้หลังผ่า
     7. หลีกเลี่ยงการใช้งานด้านที่ผ่า ไปก่อนระยะหนึ่งจนกว่าจะรู้สึกปกติ
     8. ถ้ารู้สึกปวดแผลมากขึ้นหรือบวมให้รีบกลับไปพบทันตแพทย์อีกครั้ง
     9. ถ้ามีการเย็บแผลให้กลับไปตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก worldsen.dyndns.org:8000