gallery

การดูแลรักษาเครื่องมือคงสภาพฟัน

สิ่งที่ทุกคนต้องทำหลังจัดฟันก็คือ ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน(Retainer) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี ดังนั้น เราจึงต้องดูแลรักษาเครื่องมือที่เราต้องใช้ให้ดีเพื่ออายุการใช้งานที่นานและความสะอาดเมื่อสัมผัสภายในช่องปาก

• เก็บเครื่องมือคงสภาพฟันไว้ในกล่องบรรจุเฉพาะ ไม่ควรถอดออกแล้วใช้กระดาษทิชชุห่อ หรือใช้ผ้าห่อ แล้วใส่ไว้ในกระเป๋าถือ หรือกระเป๋ากางเกง กระโปรง
• ไม่ควรทิ้งเครื่องมือคงสภาพฟันไว้ในรถ หรือที่ร้อน ไม่ควรปล่อยให้เครื่องมือแห้งนานๆ
• ในกล่องบรรจุควรให้มีความชื้น โดยอาจใช้สำลีหรือผ้าก๊อซสะอาดชุบน้ำชุ่มๆ ใส่ไว้ด้วย
• ควรทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งก่อนใส่เครื่องมือในช่องปาก
• ทำความสะอาดโดยใช้แปรงสีฟันแปรงที่เครื่องมือให้สะอาดทั้งด้านนอก ด้านใน และลวด
• ถ้ามีคราบเกาะติดที่เครื่องมือที่ไม่สามารถแปรงออกได้ ให้ใช้เม็ดฟู่ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ห้ามใช้ของมีคมขูดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เครื่องมือชำรุดได้
• หากมีปัญหาในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ไม่ควรแก้ไขเอง หรือหยุดใส่เครื่องมือเองควรมาพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อขอคำแนะนำหรือแก้ไข

ขอขอบคุณข้อมูลจาก drpurisa.com