gallery

ผ่าตัดเหงือก

ผ่าตัดเหงือกทำอย่างไร

เหงือกที่ปูด หรืองอกเกิน ต้องผ่านการประเมินจากทันตแพทย์ก่อนว่า ความนูนของเหงือกนั้น เกิดเฉพาะที่เหงือก หรือมีกระดูกนูนร่วมด้วย หากนูนเฉพาะเหงือก แค่การตัดเหงือกก็เพียงพอ แต่หากมีกระดูกนูนร่วมด้วย ก็ต้องกรอลดความนูนของกระดูกร่วมกับการตัดแต่งเหงือก การผ่าตัดแบบนี้เป็นการผ่าตัดเล็ก ทำได้ง่ายๆ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ และขั้นตอนที่ละเอียด ทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ ทีมงานที่เครื่องมือที่สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย

ผ่าตัดเหงือกเจ็บหรือไม่ ต้องพักฟื้นหรือหยุดงานหลังผ่าตัดหรือไม่

การผ่าตัดเหงือกก่อให้เกิดแผล และเกิดกระบวนการอักเสบเหมือนปกติทั่วไป ดังนั้นผู้เข้ารับการรักษาต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการเกิดแผล การหายของแผล หรือการแพ้ยาชา แผลที่เกิดจากการผ่าตัดชนิดนี้สามารถหายเองได้ใน 1 อาทิตยผู้รับการรักษาไม่จำเป็นต้องหยุดงานหรือพักฟื้น เพราะเป็นแผลขนาดเล็กไม่ได้ทำให้มีไข้สูงหรืออ่นเพลียแต่อย่างใด ท่านยังคงทำกิจกรรมวันได้ตามปกติ รับประทานยาและทำความสะอาดช่องปากตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

ผลการรักษาเป็นแบบถาวร หรือต้องมาตัดเหงือกซ้ำหรือไม่

ผลการรักษาเป็นแบบถาวร เหงือกจะไม่กลับมางอกซ้ำอีก เพียงแต่ผู้รับการรักษาต้องดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน ให้ดี ให้ถูกต้อง และหมั่นมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง หากผู้รับการรักษาไม่ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเท่าที่ควร อาจนำให้เกิดโรคช่องปากต่างๆเกิดขึ้นได้ เช่น คอฟันสึก เหงือกร่น ฟันผุ อันเป็นเหตุให้ระดับเหงือกสูงต่ำไม่เท่ากัน ซึ่งยากแก่การแก้ไข หรือรักษาให้กลับมาดีดั่งเดิมได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก bangkoknewsmile.com