gallery

ครอบฟันและสะพานฟันต่างกันอย่างไร

ฟันเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเพื่อส่งต่อไปยังส่วนย่อยอาหารและนำไปบำรุงร่างกายต่อไป แต่หากฟันเกิดความสึกหรอขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่บดเคี้ยวได้เต็มที่ หรือสึกหรอจนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ใครก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ดังนั้น หากฟันเราเกิดความผิดปกติ เช่น แตก บิ่น ร้าว สึก ผุขนาดใหญ่ เราควรพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด

     ครอบฟัน เป็นวิธีการบูรณะฟันธรรมชาติที่มีการสูญเสียเนื้อฟันออกไปมากเกินกว่าจะสามารถบูรณะด้วยวิธีทั่วไป คือ การอุดฟัน ประโยชน์ของครอบฟัน คือ การคงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่และทดแทนส่วนที่สูญเสียไป

เมื่อใดจึงจะทำครอบฟัน
     • มีรูผุขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถอุดฟันแบบธรรมดาได้ จึงควรใช้วิธีการครอบฟัน เพื่อรักษาโครงสร้างของฟันเดิมไว้
     • ฟันร้าว ฟันแตกหัก ฟันที่ได้รับความเสียหายเหล่านี้ ไม่สามารถใช้วิธีการอุดฟันได้ เนื่องจากโครงสร้างฟันอ่อนแอเกินไป การทำครอบฟันเป็นการรวบรวมให้ฟันที่เสียหายเป็นชิ้นเดียวกัน และยังเป็นการป้องกันการร้าวหรือแตกหักที่อาจเกิดขึ้นอีกได้
     • ฟันสึกมาก ฟันสึกมักมีสาเหตุจากการเคี้ยวที่หนักเกินไป การใช้งานฟันเกินหน้าที่ หรือการรับประทานอาหารรสเปรี้ยว การดื่มน้ำอัดลม ส่งผลให้โครงสร้างฟันเหลือน้อยลงจนไม่สามารถอุดได้ การทำครอบฟันจะช่วยปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่
     • หลังรับการรักษารากฟัน เนื้อฟันที่ดีมักเหลือน้อยและเปราะกว่าปกติ ทำให้มีโอกาสแตกหักง่าย การทำครอบฟันร่วมกับการทำเดือยฟัน (Post and Core) เป็นการเสริมความแข็งแรงและปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่

     สะพานฟัน เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ด้วยการยึดซี่ฟันปลอมเข้ากับฟันซี่ข้างเคียงอย่างถาวร (ถอดออกมาล้างไม่ได้) อย่างไรก็ดี ฟันซี่ข้างเคียงจะถูกกรอเตรียมเพื่อเป็นหลักของสะพานฟัน

เมื่อใดจึงจะทำสะพานฟัน
     ช่องฟันที่หายไปเป็นช่องขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ 1-2 ซี่) โดยมีฟันที่จะใช้เป็นฟันหลักยึดสะพานฟัน 2 ซี่ อยู่ข้างๆ ช่องที่ฟันหายไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก info.dent.nu.ac.th