gallery

เมื่อไรลูกน้อยจะยอมแปรงฟัน

ลูกจะมีความรู้สึกที่ดีต่อการแปรงฟัน เกิดจาก
     • การฝึกให้ลูกคุ้นเคยต่อการทำความสะอาดในช่องปากอยู่เสมอ ตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น
     • การสร้างบรรยากาศการแปรงฟันให้เป็นเรื่องสนุก เช่น ฮิปโปอ้าปาก ยิงฟัน ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่ เป็นต้น
     • การปลูกฝังให้ลูกเห็นความสำคัญของการแปรงฟัน

สำหรับเด็กวัยก่อน 3 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ควรแปรงฟันให้ลูกน้อยได้เห็นเป็นตัวอย่าง และทำให้เห็นว่าการแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารหรือการอาบน้ำ
     • ในการแปรงฟันครั้งแรก ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป
     • สร้างข้อตกลงกับลูกน้อยทุกครั้งว่าเมื่อไรจะหยุดแปรงเท่าที่ลูกจะอดทนได้
     • ควรเน้นสร้างสรรค์บรรยากาศให้เป็นเรื่องสนุก
     • แปรงฟันไปพร้อมกับลูก หรือให้ลูกมีส่วนร่วม เช่น การเลือกซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น
     • ลูกจะแปรงฟันได้เอง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคน

โดยทั่วไปเด็กจะแปรงฟันสะอาดได้ด้วยตนเองเมื่ออายุ 7 ขวบขึ้นไป ดังนั้นก่อน 7 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ยังต้องช่วยดูแลอยู่ โดยอาจขอดูผลงานของลูก เมื่อลูกทำได้ดีควรชมเชย แต่หาเห็นว่าจุดไหนที่ไม่สะอาด คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยแปรงเพิ่มเติมโดยใช้ยาสีฟันหรือไม่ก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ldcdental.com