gallery

สุขภาพช่องปากของลูกในแต่ละช่วงอายุ

อายุ 0 – 2 ปี

– ลูกของคุณยังไม่สามารถแปรงฟันเองได้ในช่วงนี้ ดังนั้นคุณจึงควรแปรงฟันให้ลูกของคุณอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน
– แปรงฟันหลังทานอาหารเช้าและก่อนเข้านอน
– เมื่อลูกของคุณเริ่มบ้วนน้ำเป็นแล้ว จึงเริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ขนาดเท่าเม็ดถั่ว
– พบกับทันตแพทย์ครั้งแรกคือ เมื่อลูกอายุครบ 1 ปี

อายุ 3 – 4 ปี

– ลูกของคุณควรเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
– ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณแปรงฟันอย่างทั่วถึง
– เมื่อทักษะการแปรงฟันลูกคุณเริ่มพัฒนา ลูกคุณจะแปรงฟันได้ดีขึ้น
– คุณควรใช้ไหมขัดฟันให้ลูกคุณด้วย

อายุ 5 ปี

– ลูกของคุณจะเริ่มสูญเสียฟันน้ำนม
– ฟันน้ำนมจะรักษาพื้นที่สำหรับฟันแท้ หากฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไป ฟันแท้ที่ขึ้นมาอาจเกิดเป็นฟันเก หรือฟันคุด

อายุ 6 ปี

– ฟันกรามจะขึ้นเมื่ออายุ 6 ปี
– ให้ลูกของคุณแปรงบริเวณฟันแท้ที่ขึ้นใหม่บริเวณด้านในสุด