gallery
child104

สุขภาพช่องปากของลูกในแต่ละช่วงอายุ

อายุ 0 – 2 ปี

- ลูกของคุณยังไม่สามารถแปรงฟันเองได้ในช่วงนี้ ดังนั้นคุณจึงควรแปรงฟันให้ลูกของคุณอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน
- แปรงฟันหลังทานอาหารเช้าและก่อนเข้านอน
- เมื่อลูกของคุณเริ่มบ้วนน้ำเป็นแล้ว จึงเริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ขนาดเท่าเม็ดถั่ว
- พบกับทันตแพทย์ครั้งแรกคือ เมื่อลูกอายุครบ 1 ปี

อายุ 3 – 4 ปี

- ลูกของคุณควรเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
- ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณแปรงฟันอย่างทั่วถึง
- เมื่อทักษะการแปรงฟันลูกคุณเริ่มพัฒนา ลูกคุณจะแปรงฟันได้ดีขึ้น
- คุณควรใช้ไหมขัดฟันให้ลูกคุณด้วย

อายุ 5 ปี

- ลูกของคุณจะเริ่มสูญเสียฟันน้ำนม
- ฟันน้ำนมจะรักษาพื้นที่สำหรับฟันแท้ หากฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไป ฟันแท้ที่ขึ้นมาอาจเกิดเป็นฟันเก หรือฟันคุด

อายุ 6 ปี

- ฟันกรามจะขึ้นเมื่ออายุ 6 ปี
- ให้ลูกของคุณแปรงบริเวณฟันแท้ที่ขึ้นใหม่บริเวณด้านในสุด