gallery

ฝึกลูกให้คุ้นเคยกับไหมขัดฟัน

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากลักษณะการเรียงตัวของฟันทำให้การแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวฟันบริเวณซอกฟัน ซอกฟัน คือบริเวณช่องว่างระหว่างฟัน หากฟันเรียงชิดกันอาจเรียกซอกฟันนี้ว่า ซอกฟันชิด หากฟันเรียงห่างกัน(ฟันห่าง)อาจเรียกซอกฟันนั้นว่า ซอกฟันห่าง ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซอกฟันชิด ควรใช้ไหมขัดฟันช่วย ส่วนซอกฟันห่าง อาจต้องใช้แปรงซอกฟันเฉพาะ การฝึกลูกให้คุ้นเคยกับไหมขัดฟันนั้น ควรเริ่มใช้ไหมขัดฟันให้กับลูกน้อยก่อนที่ฟันจะเรียงชิดสนิทกัน และให้เน้นสร้างทัศนคติที่ดีเสียก่อน ลูกจะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ และจะใช้ไหมขัดฟันด้วยตัวเองเมื่อลูกมีความพร้อม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ldcdental.com