gallery

ข้อปฏิบัติหลังการอุดฟัน

ฟันผุสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศและวัยที่มีฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันแท้หรือฟันน้ำนม (ยกเว้นกรณีฟันปลอมเท่านั้นที่ไม่สามารถผุได้) การอุดฟันจึงมีความจำเป็นในการแก้ปัญหานี้

     อุดฟันด้วยวัสดุโลหะสีเงิน อมัลกัม ( AMALGAM )
     • ไม่ควรใช้ฟันที่เพิ่งอุดใหม่ๆ เคี้ยวอาหารควรทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้วัสดุแข็งตัวเต็มที่ ให้เคี้ยวอาหารเฉพาะด้านที่ไม่ได้รับการอุดฟันเพียงข้างเดียวไปก่อน
     • ควรกลับมาขัดวัสดุให้เรียบและขึ้นเงาตามที่ทันตแพทย์นัดหมาย การขัดเรียบจะช่วยให้แผ่นคราบฟันเกาะติดได้ยากขึ้น ลดการเกิดการผุใหม่ตามขอบวัสดุ และยืดอายุการใช้งานของฟันซี่นั้นด้วย
     • การที่อุดฟันด้วยอมัลกัมตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งๆและใช้ฟันซี่นั้นอย่างระมัดระวัง และควรทำครอบฟันเพื่อป้องกันฟันแตกหักตามคำแนะนำของทันตแพทย์

     อุดฟันด้วยวัสดุฉายแสง ( สีเหมือนสีฟันธรรมชาติ )
     • สามารถใช้ฟันซี่นั้นเคี้ยวอาหารได้ตามปหติทันทีหลังการอุดฟัน
     • กรณีที่วัสดุมีการเปลี่ยนสีมีการแกะติดของสีจากคราบอาหาร ตามขอบวัสดุ หรือขอบวัสดุอุดฟันมีรอยรั่วแตกหัก ควรพบทันตแพทย์เพื่ออุดฟัน แก้ไขใหม่

     อุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราว
     • ไม่ควรใช้ฟันที่อุดด้วยวัสดุชั่วคราว ( สีขาว ) ใน 24 ชั่วโมงแรก เนื่องจากวัสดุชั่วคราวจะนิ่มมากและหลุดง่าย เมื่อวัสดุชั่วคราวสัมผัสกับน้ำลายในช่องปาก จะัค่อยๆแข็งตัวขึ้น
     • วัสดุชั่วคราว มีอายุการใช้งานที่จำกัด จะค่อยๆๆกร่อนไปภายใน 2-4 สัปดาห์ จึงควรกลับมาพบทันตแพทย์ เพื่อทำการรักษาฟันซี่นั้นให้ถาวร และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

     ฟันที่ได้รับการอุดฟันทุกซี่จะมีอายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับ
     • การบดเคี้ยว การใช้งาน การเลือกรับประทานอาหาร ที่ไม่แข็ง และเหนียวเกินไป
     • การหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
     • การตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก group.wunjun.com