gallery

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

1. วางหัวแปรงทำมุม 45 องศากับขอบเหงือกขยับแปรงไปมาเบาๆ ระหว่างเหงือกกับฟัน

2. แปรงฟันด้านในแต่ละซี่ ด้วยวิธีเดียวกัน

3. แปรงบริเวณพื้นผิวฟันที่ใช้บดเคี้ยวแต่ละซี่ให้ครบทุกซี่

4. ใช้ปลายขนแปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่ ทั้งฟันบนและฟันล่าง

5. เพื่อลมหายใจที่สะอาดสดชื่น อย่าลืมทำความสะอาดลิ้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแปรงฟัน