gallery

การฟอกสีฟันในคลีนิค

การฟอกสีฟันในคลินิคหรือการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้เห็นผลการรักษาที่ค่อนข้างชัดเจน และสามารถเห็นผลได้ภายในเวลา 1 ชม. ก่อนการฟอกสีฟันคุณหมอจะใส่เจลหรือที่ปกป้องเหงือกจากเจลฟอกสีฟันเพื่อป้องกันเหงือกจากเจลและแสงจากเครื่องฟอก หลังจากนั้นเจลฟอกสีฟันชนิดเข้มข้นจะถูกทาลงบนฟัน คุณหมอจะทาเจลทิ้งไว้บนฟันเป็นเวลา 15-20 นาที ในระหว่างนี้คุณหมอจะใช้แสง (เช่นแสงเลเซอร์ หรือแสงพลาสม่า) ฉายลงบนเจลเพื่อทำการกระตุ้นเจลให้เกิดปฎิกิริยาและฟอกฟันให้ขาวขึ้น ในบางกรณีที่ฟันของคนไข้มีคราบเกาะมากคุณหมออาจจะแนะนำให้คนไข้กลับมาเข้ารับการฟอกสีฟันอีกครั้ง หรือแนะนำให้คนไข้รับถาดฟอกสีฟันกลับบ้าน เพื่อใช้ฟอกสีฟันที่บ้านร่วมด้วย

ข้อได้เปรียบของการฟอกสีฟันที่คลินิค

     • ปลอดภัย เนื่องจากทำการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
     • อาการเสียวที่เหงือกและฟันสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าเนื่องจากเจลที่ใช้มีส่วนประกอบของสารโพแทสเซียมไนเตรตและฟลูโอไรด์ที่มีส่วนช่วยลดอาการเสียวฟัน

ข้อเสียของการฟอกสีฟันที่คลินิค

     • มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการฟอกสีฟันที่บ้าน
     • การฟอกสีฟันที่คลินิคอาจจะยังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาฟันมีคราบที่ถาวรเนื่องจากบางครั้งหลังเสร็จการรักษาไปแล้วประมาณ 1 ชม. อาจมีความเป็นไปได้ที่คนไข้จะรู้สึกเห็นคราบบางๆ ดังนั้นคุณหมออาจจะแนะนำให้คนไข้ใช้ถาดฟอกสีฟันร่วมไปกับการรักษาที่คลินิค