gallery

โรคปริทันต์กับโรคอ้วน

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายท่านถือว่าโรคอ้วน เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่า โรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสมาชิกรุ่นเยาว์ที่ยิ่งมีอายุน้อยลงทุกทีในชุมชนของเราจะยิ่งอ้วนขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากโภชนาการที่ไม่ดีและนิสัยการรับประทาน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า โรคอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิด โรคข้ออักเสบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ(CVD) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งมดลูก หน้าอก ต่อมลูกหมากและลำไส้1 ในงานวิจัยล่าสุดมีการแสดงให้เห็นว่า โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคเหงือกเช่นเดียวกัน และอาจเกลายเป็นภาวะดื้ออินซูลินซึ่งควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและโรคเหงือกเอาไว้ และยังพบอีกว่าบุคคลที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้มีระดับโปรตีนที่ทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นด้วย

การแบ่งกลุ่มเนื่องจากการมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากกว่า 60% และอาจเนื่องความเสี่ยงสูงขึ้นในประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สตรีชาวอเมริกันแอฟริกัน โดยจัดบุคคลเหล่านี้ไว้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดและหัวใจมากกว่าหน่วยงานต่างๆ คาดการณ์ไว้ว่า สองในสามของชาวอเมริกันมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และการคาดคะเนแนวโน้มของโรคอ้วนในอนาคต แสดงให้เห็นถึงอุบัติการณ์ของโรคอ้วนในประชากรทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไปในการทำความเข้าใจการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโรคอ้วน และเพื่อใช้ขั้นตอนเชิงรุกในการจัดการปัญหานี้ด้วยตนเองและสมาชิกภายในครอบครัวผู้ที่กำลังประสบปัญหาการมีน้ำหนักเกิน การโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกายควรเป็นไปอย่างเคร่งครัดและประชากรทุกคนควรได้รับการศึกษาว่าโรคอ้วนอาจมีบทบาทในการพัฒนาไปสู่โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบ(CVD) และโรคมะเร็งได้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจะใช้ประวัติทางการรักษาทั้งหมดและทบทวนปัญหาทางด้านการรักษาต่างๆ ของผู้ป่วย ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของโรคอ้วนและรายงานผลดังกล่าวให้กับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยดังกล่าวในการประเมินผลต่อไป นอกจากนี้ยังอาจให้การประเมินสภาพของสุขภาพทางช่องปากและให้การรักษาเป็นไปตามการวินิจฉัย สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ คือ เรื่องการลดคราบจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บนผิวฟันทั้งด้านบนและด้านล่างของแนวเหงือก ควรส่งเสริมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่บ้านเช่นเดียวกันกับการส่งเสริมในเรื่องการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ และแปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันที่ช่วยป้องกันแบคทีเรีย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก colgate.co.th