gallery

อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

การที่มีฟันห่างหรือเกิดช่องว่างระหว่างฟันโดยเฉพาะฟันหน้า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสวยงามของใบหน้าลดลง คนที่มีฟันหน้าห่างกันนั้น มักจะขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพ โดยเฉพาะเวลาที่ยิ้มหรือสนทนากับผู้อื่น ในการแก้ไขปัญหาของฟันหน้าห่างนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุ และความเหมาะสมของแต่ละคน วิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาฟันห่างก็คือ การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

โดยการใช้วัสดุอุดฟันที่มีสีเหมือนฟัน อุดเติมขนาดของฟันแต่ละซี่ให้ใหญ่ขึ้นจนชิดกัน วิธีนี้สามารถปิดช่องฟันหน้าที่ห่างกันได้อย่างสวยงาม โดยที่ไม่ต้องมีการกรอฟันเลย อาจจะมีเพียงการกรอผิวเคลือบฟันเพื่อลดความนูนของสันฟันลงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความสวยงามดูสมดุลกันของฟันทั้งสองซี่ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นามี กล่าวคือ สามารถทำเสร็จได้ในครั้งเดียวเหมือนการอุดฟันทั่วๆ ไป ข้อเสียคือ ต้องระมัดระวังที่จะไม่ใช้ฟันหน้า กัดแทะอาหารแข็ง เช่น เมล็ดถั่วต่างๆ หรือผลไม้แข็งๆ เช่น ฝรั่ง แอปเปิ้ล เป็นต้น และสามารถทำให้เกิดเหงือกอักเสบในบริเวณนั้นได้ถ้าดูแลเรื่องความสะอาดไม่ดีเพียงพอ เพราะฉะนั้นการอุดปิดช่องฟันห่างจึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก srisukdental.com