gallery

วิธีการเลือกแปรงสีฟันที่ดี

        การแปรงฟันเป็นวิธีการทำความสะอาดช่องปาก ที่ช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารที่ตกค้างออกจากช่องปาก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ แปรงสีฟันเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับช่วยในการแปรงฟัน เราจึงรู้จักวิธีการเลือกแปรงสีฟันที่ดี ซึ่งจะทำได้ดังนี้คือ

ก่อนซื้อ … ต้องดูฉลาก

        (1) ดูที่ชนิดของแปรงสีฟัน ควรเลือกแปรงสีฟันชนิดนุ่ม (soft) หรือ ปานกลาง (medium)
        (2) มีการระบุว่า มนปลายขนแปรง (end-rounded)
        (3) แปรงสีฟันมีความยาวคลุมฟัน ประมาณ 2 ซี่ ถึง 2 ซี่ และ
        (4) และที่สำคัญ ดูว่ามีชื่อบริษัทผู้ผลิต

เมื่อแกะกล่อง ควรตรวจแปรงสีฟันดังนี้

        (1) เอานิ้วลูบตามขอบของหัวแปรงสีฟัน ต้องไม่มีส่วนใดที่มีความคม หรือเป็นมุม ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือก และกระพุ้งแก้ม
        (2) เอานิ้วลูบหน้าตัดขนแปรง ต้องไม่คมบาดมือ และขนแปรงควรสปริงตัวได้ดี
        (3) ด้ามแปรงจับถนัดมือ

ทำไมต้องเลือกขนแปรงชนิดนุ่ม

        เพราะขนแปรงนุ่มสามารถเข้าทำความสะอาด บริเวณซอกฟันและร่องเหงือกได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย และเหมาะสมกับวิธีแปรงฟันที่แนะนำ คือ วิธีแปรงฟันแบบ ขยับ-ปัด (Modified bass technique)

ถ้าชอบแปรงสีฟันชนิดปานกลาง?ก็ขอให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเหงือกและฟัน ดังนี้

        (1) คอฟันสึก
        (2) เหงือกร่น ซึ่งมีวิธีป้องกัน คือ
                – ห้ามใช้วิธีการแปรงฟันแบบ ถูไป- มาแรงๆ เด็ดขาด ควรค่อยแปรงเบาๆ อย่ารีบร้อน
                – ค่อยๆ ขยับแปรงสีฟันสั้นๆ ทีละ 2-3 ซี่ อย่าแปรงแบบลากยาว เพราะจะทำให้คอฟันสึกได้

        วิธีที่ถูกต้องของการแปรงฟันแบบ ขยับ-ปัด คือ การวางขนแปรงที่คอฟัน ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์ โดยทำมุมประมาณ 45 องศากับตัวฟัน เพื่อให้ขนแปรงสามารถเข้าไปทำความสะอาด บริเวณร่องเหงือกได้ แล้วขยับไปมาสั้นๆ 4-5 ครั้ง ฟันบนปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบน เมื่อย้ายไปแปรงตำแหน่งใหม่ ควรแปรงคล่อมฟันที่แปรงไปแล้วด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ได้ทำความสะอาดซอกฟันทุกแห่งอย่างทั่วถึง

                                                                ข้อมูลประกอบจาก : กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย