gallery

ฟันสะอาดด้วยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน

หากคุณพบเป็นคนที่พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน แต่มีครั้งหนึ่งทันตแพทย์บอกกับคุณว่า คุณเป็นโรคเหงือก คุณต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการขูดหินปูนและเกลารากฟัน

โรคเหงือก เป็นการอับเสบของเนื้อเยื่อของเหงือกซึ่งอาจส่งผลต่อฟันและกระดูกหุ้มฟันในปากของคุณได้ คราบจุลินทรีย์ กรด และคราบอาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคเหงือกได้

การขูดหินปูน ทำได้โดยใช้เครื่องมือแบบแมนวล (manual) เครื่องมืออัลตร้าโซนิค หรือทั้งสองแบบ ทันตแพทย์จะเริ่มการรักษาโดยการตรวจช่องปากของคุณอย่างละเอียด จากนั้นจะใช้อุปกรณ์ขูดหินปูนแบบอัลตร้าโซนิคเพื่อขจัด คราบแบคทีเรียด้วยการสั่นสะเทือนของเสียง อุปกรณ์ขูดหินปูนแบบอัลตร้าโซนิคจะกำจัดหินปูนที่ เกาะอยู่ตามซอกฟัน (ก้อนหินปูน) คราบหินปูนและเมือก (Biofilm) จากทั้งผิวฟันและใต้แนวขอบเหงือก เครื่องมือแบบแมนวลอาจใช้เพื่อขจัดส่วนที่หลงเหลือออก

ส่วน การเกลารากฟัน เป็นการขูดหินปูนที่ผิวรากฟันโดยละเอียดเพื่อลดการอักเสบของเนื้อเยื่อของเหงือก ทันตแพทย์ขูดหินปูนที่ผิวรากฟันเพื่อให้พื้นที่เป้าหมาย เรียบ กำจัดคราบหินปูนและเมือก

จะรู้สึกอย่างไร
หากเนื้อเยื่อของเหงือกของคุณไวต่อความรู้สึกและติดเชื้อ ทันตแพทย์อาจใช้ยาชาเฉพาะที่ หากฟันของคุณไวต่อความรู้สึกแนะนำให้ใช้ครีมบรรเทาความปวดเพื่อลดอาการเสียวฟันได้ทั้งก่อนและหลังเข้ารับการรักษา อาจต้องนัดสองถึงสี่ครั้งเพื่อรับการขูดหินปูนและเกลารากฟันซึ่งขึ้นอยู่กับระยะของโรคในช่องปากของคุณ หากคุณเป็นโรคปริทันต์ จะต้องรักษาโดยการขูดหินปูนและการเกลารากฟันให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจึงจะสามารถทำการศัลยกรรมมปริทันต์ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก colgate.co.th