gallery

ฟันสวยด้วยเคลือบฟัน

เราเคลือบฟันเพื่อรักษาฟันที่แตกหัก ฟันมีคราบหรือมีหินปูน ฟันที่มีความผิดปกติของการเรียงฟัน ฟันบางหรือฟันผุ ฟันที่มีช่องว่างขนาดเล็กระหว่างฟัน

การเคลือบผิวฟัน เป็นการติดแผ่นพอร์เซเลนที่มีความบางบนผิวหน้าของฟัน เพื่อให้ดูสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ วัสดุที่มักใช้เคลือบผิวฟัน ได้แก่ วัสดุคอมโพสิทเรซินและพอร์เซเลน ในการเคลือบผิวฟัน ทันตแพทย์จะกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อยเพื่อให้มีที่วางวัสดุเคลือบผิวฟัน จากนั้นจะพิมพ์ฟันเพื่อสร้างแบบจำลองและส่งไปยังห้องแล็ปทันตกรรมเพื่อแก้ไขให้พอดีกับฟันและปาก และทันตแพทย์จะใช้กาวเรซินยึดวัสดุเคลือบผิวฟันให้ติดกับฟัน

การทำความสะอาดวัสดุเคลือบผิวฟันของคุณ
วัสดุเคลือบผิวฟันควรทำความสะอาดเช่นเดียวกับฟันของคุณเอง ด้วยการใช้ไหมขัดฟันวันละหนึ่งครั้งและแปรงฟันวันละสองครั้งด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ซึ่งจะช่วยขจัดเศษอาหารและคราบแบคทีเรีย ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่พวกเขาแนะนำเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะฟันของคุณ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก colgate.co.th