gallery

การฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน คือ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารฟอกสีฟันเปอร์รอกไซด์ซึ่งจะฟอกบริเวณผิวฟัน ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความเข้มของสารฟอกคาร์บามายด์ เปอร์รอกไซด์ที่มีความเข้มแตกต่างกัน ถ้าสารฟอกสีฟันมีค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้น ใส่เจลฟอกสีฟันลงบนถาดฟันที่ทำขึ้นเฉพาะบุคคล มีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือใส่ป้องกันการนอนกัดฟัน ชุดฟอกสีฟันที่มีสารประกอบเปอร์รอกไซด์ โดยมักจะมีอยู่ในเจลฟอกสีฟัน และใส่เจลลงในถาดฟัน วิธีการใช้มีหลักเกณฑ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยส่วนมากชุดฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้านจะถูกใช้ในเวลานอน เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

     ชุดฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้านทำโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทำที่คลินิคทันตกรรม ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฟอกสีฟันของคุณพิมพ์ปาก เพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลที่เหมาะและพอดีกับฟันของคุณ

     ชุดฟอกสีฟันที่ขายตามร้านค้า
มีเจลฟอกสีฟันความเข้มต่ำกว่าชุดฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถใส่ในถาดฟอกสีฟันที่เหมาะและพอดี ในส่วนมากแล้วฟันอาจจะขาวเพียงแต่ฟันหน้าไม่กี่ซี่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับถาดฟันเฉพาะบุคคลที่สามารถมีฟันหน้าขาวได้ทั้งหมดบนรอยยิ้ม

     ข้อดีของการฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน
• ฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้านควรทำสม่ำเสมอ ทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อช่วยคงความขาวของฟัน
• ชุดฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน
• ฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน จะสะดวกสบายและสามารถทำเวลาไหนก็ได้ ช่วงเช้าหรือกลางคืน
• ชุดฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้านสามารถพกพาได้ และยังสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ด้วย
• ผลิตภัณฑ์ชุดฟอกสีฟันที่ขายตามร้านค้า ราคาก็จะประหยัดมากกว่าการฟอกสีฟันทำที่คลินิค

     ข้อด้อยของชนิดการฟอกสีฟันเองที่บ้าน
ชุดฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าปกติใส่ในช่วงเวลานอนทุกๆ คืนของสัปดาห์จึงจะได้ผล