gallery

ปรับตัวหลังใส่ฟันปลอมใหม่

1. ระยะแรกหลังใส่ฟันปลอมใหม่

          – ผู้ป่วยมักรู้สึกว่าฟันปลอมใหญ่และเต็มคับปาก ความรู้สึกนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวและจะค่อยหายไปเมื่อเกิดความเคยชิน
          – รู้สึกพูดไม่ชัด แนะนำให้ฝึกอ่านหนังสือ ออกเสียงดังๆ วันละอย่างน้อย 20 นาที จะช่วยให้ลิ้นชินกับสภาพการใส่ฟันปลอม

2. การทานอาหาร

          – ในช่วงแรกควรทานอาหารอ่อนๆ คำเล็กๆ
          – หลีกเลี่ยงอาหารเหนียว อาหารที่เป็นเม็ดเล็กๆ เช่น น้ำตาลทราย ถั่วบด พริกป่น และอาหารแข็ง
          – ควรเคี้ยวช้าๆ และเคี้ยวด้วยฟันหลังทั้งสองข้างพร้อมๆ กัน เพื่อกันมิให้ฟันปลอมกระดก
          – ไม่ควรใช้ฟันซี่หน้ากัดอาหาร ควรใช้บริเวณฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อยแทน
          – การรับรสอาหารอาจเปลี่ยนไป

3. เมื่อใส่ฟันปลอมใหม่ๆ อาจมีอาการเจ็บ ควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการปรับแต่งและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดี