gallery

ทำไมต้องเปลี่ยนยางจัดฟัน?

ในแต่ละนัดที่หมอจัดฟันนัดคนไข้มา มักจะถือกำหนด 1 เดือน เพราะระบบแรงทางชีวกลศาสตร์ที่ลวดจัดฟันกระทำต่อฟัน เพื่อเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่ถูกต้องมักจะมีอายุเพียง 4 สัปดาห์ จำเป็นต้องกลับมากระตุ้นแรงใหม่ด้วยการปรับลวดทุกเดือน

อีกทั้งหมอจัดฟันยังสามารถตรวจความผิดปกติที่ไม่ต้องการในระหว่างการรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดผลเสียขึ้น เช่น ฟันไม่เคลื่อน หรือเคลื่อนไปผิดทิศทางที่ทำให้คนไข้ดูแย่ลงกว่าเดิม หรือมีเครื่องมือหลุด มีฟันผุใต้เครื่องมือจัดฟัน เป็นต้น ส่วนในบางครั้งที่คนไข้อาจเห็นว่าหมอจัดฟันเพียงแค่เปลี่ยนยางให้เท่านั้น อาจจะเป็นช่วงของการรักษาที่ใช้ลวดที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆ เพียงพอที่จะไม่ต้องกระตุ้นการให้แรงซ้ำลงไป แต่ยางที่รัดลวดไว้กับเหล็กจัดฟันจะเสื่อมหรือสกปรกเพราะติดคราบจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นเหม็น จึงต้องเปลี่ยนยางใหม่ให้เป็นประจำทุกเดือน

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก wecaredentalus.com