gallery

ฉลาดเลือกใช้แปรงสีฟัน

การแปรงฟันเป็นวิธีการทำความสะอาดช่องปากที่ช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารที่ตกค้างออกจากช่องปาก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ แปรงสีฟันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับช่วยในการแปรงฟัน เราจึงควรรู้จักวิธีการเลือกแปรงสีฟันที่ดี ซึ่งมีดังนี้

ก่อนซื้อ ต้องดูฉลาก
       ดูที่ชนิดของแปรงสีฟันควรเลือกแปรงสีฟันชนิดนุ่ม(soft) หรือ ปานกลาง(medium)
       มีการระบุว่า มนปลายขนแปรง(end-rounded)
       แปรงสีฟันมีความยาวคลุมฟัน ประมาณ 2 ซี่ ถึง 2 ซี่ครึ่ง
       ดูว่ามีชื่อบริษัทผู้ผลิตด้วย

เมื่อแกะกล่องควรตรวจแปรงสีฟันดังนี้
       เอานิ้วลูบตามขอบของหัวแปรงสีฟัน ต้องไม่มีส่วนใดที่มีความคม หรือเป็นมุมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือกและกระพุ้งแก้ม
       เอานิ้วลูบหน้าตัดขนแปรง ต้องไม่คมบาดมือและขนแปรงควรสปริงตัวได้ดี
       ด้ามแปรงจับถนัดมือ

ทำไมต้องเลือกขนแปรงชนิดนุ่ม
      เพราะขนแปรงนุ่มสามารถเข้าไปทำความสะอาดบริเวณซอกฟันและร่องเหงือกได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและเหมาะสมกับวิธีแปรงฟันที่แนะนำ คือ วิธีแปรงฟันแบบ ขยับ-ปัด (Modified bass technique) ถ้าชอบแปรงสีฟันชนิดปานกลาง ก็ขอให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเหงือกและฟัน ดังนี้
       คอฟันสึก
       เหงือกร่น ซึ่งมีวิธีป้องกัน คือ
        – ห้ามใช้วิธีการแปรงฟันแบบ ถูไป-มาแรงๆ เด็ดขาด ควรค่อยแปรงเบาๆ อย่ารีบร้อน
        – ค่อยๆ ขยับแปรงสีฟันสั้นๆ ทีละ 2-3 ซี่ อย่าแปรงแบบลากยาว เพราะจะทำให้คอฟันสึกได้

วิธีที่ถูกต้องของการแปรงฟันแบบขยับ-ปัด คือ การ วางขนแปรงที่คอฟัน ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์ โดยทำมุมประมาณ 45 องศากับตัวฟัน เพื่อให้ขนแปรงสามารถเข้าไปทำความสะอาด บริเวณร่องเหงือกได้ แล้วขยับไปมาสั้นๆ 4-5 ครั้ง ฟันบนปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบน เมื่อย้ายไปแปรงตำแหน่งใหม่ ควรแปรงคล่อมฟัน ที่แปรงไปแล้วด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดซอกฟันทุกแห่งอย่างทั่วถึง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย