gallery

การแปรงฟันสำหรับผู้จัดฟันชนิดติดแน่น

แปรงบริเวณเครื่องมือและลวดจัดฟัน
วางขนแปรงบนเครื่องมือจัดฟัน ขยับและหมุนขนแปรงไปมา ในช่วงสั้น ๆ อย่างน้อย 10 ครั้ง ทำเช่นเดียวกันที่บริเวณเหนือและใต้เครื่องมือจัดฟันทุกบริเวณที่มีเครื่องมือจัดฟัน โดยเริ่มจาก

แปรงด้านนอกของฟัน โดยวางขนแปรงสีฟันที่บริเวณคอฟัน ให้ขนแปรงจรดขอบเหงือก และทำมุม 45 องศากับแนวแกนฟัน ขยับขนแปรงและหมุนไปมาในช่วงสั้น ๆ และปัดแปรงลงไปยังปลายฟัน ทำเช่นนี้กับฟันทุกซี่

แปรงด้านในของฟัน โดยวางขนแปรงที่บริเวณคอฟัน ทางด้านในของฟันให้ขนแปรงจรดระหว่างขอบเหงือกและคอฟัน ขยับขนแปรงและหมุนไปมาช่วงสั้น ๆ แล้วปัดขนแปรงไปยังปลายฟัน

แปรงด้านบดเคี้ยว โดยวางขนแปรงบนด้านบดเคี้ยว ขยับแปรงเข้าและออก ตามแนวฟันกราม เพื่อให้ทำความสะอาดด้านบดเคี้ยวของฟัน

สำหรับการทำความสะอาดซอกฟันนั้น เนื่องจากการแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ ผู้ที่จัดฟันควรใช้ไหมขัดฟัน ช่วยทำความสะอาด โดยการสอดไหมผ่านใต้เส้นลวดจากนั้น เลื่อนไหมผ่านซอกฟัน ให้ลงไปใต้ขอบเหงือกเล็กน้อย ขยับไหมไปมาสั้น ๆ 2-3 ครั้ง ทั้งสองด้านของซี่ฟันที่ติดกัน แบบไหมขัดฟันที่เหมาะสำหรับผู้จัดฟันคือ ชนิดพิเศษ (Super floss) ซึ่งจะใช้ได้สะดวกกว่าชนิดอื่น

การแปรงซอกฟัน
บางกรณี ผู้ที่จัดฟัน ไม่สามารถทำความสะอาดได้ดี ด้วยการแปรงฟันตามปกติ ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แปรงซอกฟันสอดใต้ลวดเพื่อทำความสะอาดฟัน บริเวณใต้เส้นลวด

การตรวจดูความสะอาด
หลังแปรงฟันและใช้ไหมขัดซอกฟันเสร็จ ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด และตรวจดูความสะอาด โดยกระจก ถ้าฟันสะอาดแล้ว จะพบเครื่องมือจัดฟันสะอาดแวววาวด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dt.mahidol.ac.th