gallery

การตรวจฟันด้วยตนเอง

การตรวจฟันด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ควรทำให้เป็นกิจวัตรและสามารถทำเองได้โดยง่ายเพราะจะช่วยให้เราได้รู้ปัญหาการเกิดโรคในช่องปากของตนเอง เป็นการดูแลและระวังรักษาเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้การผุลุกลามต่อไป หรือรีบไปรับการรักษาหากพบว่ามีปัญหาการเกิดโรคมากแล้ว

การตรวจฟันควรทำหลังจากการแปรงฟันเสร็จแล้วโดยอาศัยกระจกเงาในห้องน้ำ และอาจใช้กระจกเงาบานเล็กๆ ช่วยสะท้อนในปากตรงมุมที่ดูยาก การตรวจนี้จะทำให้เห็นว่าเราแปรงฟันได้สะอาดจริงหรือไม่ มีฟันที่เริ่มมีลักษณะผิดปกติ คือมีรอยดำๆ มีจุดฟันผุแล้วบ้างหรือไม่ หรือว่าเหงือกบริเวณไหนมีการบวมแดงอักเสบเกิดขึ้น ซึ่งหากพบปัญหาจะได้รีบแก้ไขก่อนที่จะมีอาการรุนแรง วิธีการตรวจฟันด้วยตนเองมีดังนี้

1. ตรวจฟันหน้าและล่างโดยการยิ้มยิงฟันกับกระจกให้เห็นฟันหน้าบนทั้งหมดตรวจทั้งตัวฟันและเหงือก
2. ตรวจฟันกรามด้านติดแก้มโดยการยิ้มให้กว้างไปถึงฟันกราม อาจใช้นิ้วมือในการช่วยดึงมุมปากเพื่อให้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้น
3. ตรวจด้านในของฟันล่าง โดยการก้มหน้าอ้าปากกว้าง กระดกลิ้นขึ้น เมื่อตรวจดูฟันกราม ตรวจด้านบดเคี้ยวของฟันกรามล่าง โดยการอ้าปากดูด้านเคี้ยวของฟันล่าง
4. ตรวจฟันบนด้านเพดานและด้านบดเคี้ยว โดยการเงยหน้าอ้าปากดูในกระจก ส่วนฟันหน้าด้านเพดาน อาจใช้กระจกบานเล็กช่วยสะท้อนให้เห็นกระจกส่องหน้า

นอกจากการตรวจสอบความสะอาดของเหงือกแล้ว ควรตรวจดูความสะอาดของลิ้นด้วย เพราะว่าลิ้นมีลักษณะผิวที่ไม่เรียบ บางคนมีลิ้นที่เป็นร่องลึก อาจมีเศษอาหารตกค้างและเป็นที่สะสมของเชื้อโรคได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลลิ้นและทำความสะอาดลิ้นด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก tlcthai.com