gallery

แบร็กเก็ต

     สำหรับการจัดฟันชนิดติดแน่นโดยทั่วไป อุปกรณ์หนึ่งที่อยู่คู่กับการจัดฟันมาโดยตลอด และจะติดอยู่กับเราไปจนถึงช่วงท้ายของการจัดฟัน ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแบร็กเก็ต โดยแบร๊กเก็ตสำหรับการจัดฟันทั่วไป ถ้าแบ่งตามประเภทวัสดุที่ใช้ผลิต จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทโลหะ (2) ประเภทสีคล้ายฟัน โดยประเภทโลหะจะเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไป เพราะเป็นที่นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่นปัจจุบันที่ต้องการแสดงออกถึงการจัดฟันและแสดงความสร้างสรรค์ผ่านสียางจัดฟัน ส่วนประเภทที่สองเป็นแบร็กเก็ตประเภทสีคล้ายฟัน โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตแบร็กเก็ตประเภทนี้จะมีทั้งพลาสติก หรืออาจจะเป็นเซรามิคก็มี โดยวัตถุประสงค์ของแบร็กเก็ตประเภทนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เห็นถึงการจัดฟันเด่นชัด ซึ่งโดยมากจะเป็นที่นิยมในการจัดฟันของผู้ใหญ่ หรือนักธุรกิจที่ห่วงเรื่องบุคลิกภาพเป็นสำคัญ

     แบร็กเก็ตทั้งสองชนิด จะนำมาใช้ในการจัดฟันชนิดติดแน่นซึ่งเป็นวัสดุสำหรับยึดฟันไว้ โดยจะมีทั้งแบบที่ติดด้านหน้าของฟัน (แบบที่ยิ้มแล้วเห็นเด่นชัด) และแบบที่ติดฟันด้านลิ้น ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ติดตั้งหรือถอดเปลี่ยนให้เท่านั้น

     ทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้เครื่องมือจัดฟันในกรณีที่ (1) ต้องการเคลื่อนที่ฟันจำนวนหลายๆซี่ในการจัดฟัน (2) เมื่อการเรียงตัวของฟันไม่สามารถใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ในทำให้ฟันเรียงตัวสมบูรณ์ (3) ผู้เข้ารับการจัดฟันมีสุขภาพช่องปากและฟันดี แต่การจัดฟันชนิดติดแน่นก็มีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นจะติดอยู่กับฟันตลอดเวลา ทำให้ทำความสะอาดยากซึ่งอาจทำให้ฟันผุและจำเป็นต้องงดอาหารประเภทของแข็งหรือเหนียว เพราะจะทำให้แบร็กเก็ตหลุดและจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันนานขึ้น