gallery

แบรนด์จัดฟัน

แบรนด์จัดฟัน คือหนึ่งในอุปกรณ์จัดฟันที่มีลักษณะเป็นห่วงสำหรับครอบฟันกรามเพื่อใช้ฟันกรามเป็นที่ยึดหลักในการจัดฟัน ก่อนจะทำการติดแบนด์นั้น จะต้องแยกฟันด้วยยางแยกฟันเพื่อห้เกิดช่องว่างก่อน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการแยกฟันประมาณ 1 สัปดาห์ และหากยางแยกฟันหลุดอาจสามารถใส่กลับเองได้ แต่เพื่อความมั่นใจให้ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันประจำตัวเราก่อน การใส่ยางแยกฟันในช่วงแรกจะทำให้รู้สึกรำคาญเหมือนมีเศษอาหารติดอยู่ที่ฟันหรืออาจทำให้เกิดอาการปวดซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติ แต่หากเกิดอาการปวดมากก็ควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเช่นกัน ส่วนการติดแบรนด์จัดฟันก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดได้เช่นกัน