gallery

เรามีอาการเสียวฟันหรือยัง

จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอาการเสียวฟัน

เมื่ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้อน เย็น หวาน หรือเปรี้ยวมาก การหายใจในอากาศเย็น ทำให้คุณรู้สึกเสียวหรือปวดที่ ฟันซี่ใดซี่หนึ่งหรือฟันทั้งหมด นั่นหมายความว่าคุณมีอาการเสียวฟัน อาการเสียวฟันเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป โดยมีคำนวณว่าประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของผ้ใหญ่เคยมีอาการเสียวฟัน อาการเสียวฟันจะเกิดขึ้นและหายไปเองตามเวลา

 

ทำอย่างไรดีเมื่อมีอาการเสียวฟัน

ลำดับแรก แจ้งอาการให้ทันตแพทย์หรือนักสุขอนามัยทราบ ทันตแพทย์หรือนักสุขอนามัยจะเป็นผู้ระบุวิธี การรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมสูงสุด ทันตแพทย์อาจให้ยาที่เป็นเจลฟลูออไรด์ทาฟันหรือน้ำยาฟลูออไรด์ให้กับเรา นอกจากนี้เราสามารถลองใช้ยาสีฟัน ที่ช่วยลดอาการเสียวฟันเป็นพิเศษได้ อย่างไรก็ตาม การปรึกษาทันตแพทย์หรือนักสุขอามัยเมื่อมี อาการเสียวฟัน คือวิธีการรักษาอาการเสียวฟันที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดาร์ลี