gallery

ชนิดของเครื่องมือจัดฟัน

ปัจจุบันเครื่องมือจัดฟันมีหลายชนิด ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะแนะนำตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลผสมกับความพอใจของผู้เข้ารับการจัดฟัน และเครื่องมือจัดฟันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ และ (2) เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้นี้ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ในระหว่างการจัดฟัน มี 2 ชนิด คือ (1) ชนิดที่ใช้เพื่อการเคลื่อนฟัน และ (2) ชนิดที่ใช้เพื่อการเคลื่อนขากรรไกรล่าง โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เพื่อการเคลื่อนฟันในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟันเพียงบางซี่หรือบางตำแหน่งเท่านั้น

ข้อดีของเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

ข้อดีเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ สามารถถดอเครื่องมือออกมาทั้งชิ้นเพื่อทำความสะอาด และแปรงฟันได้ การดูแลความสะอาด จะสามารถทำได้ง่ายกว่าเคื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

ข้อเสียของเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

ข้อเสียของเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เกิดขึ้นเนื่องจากการถอดเครื่องมือออกมาบ่อยๆ และไม่ใส่ จะทำให้การจัดฟันไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ต้องการ

เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เป็นเทคโนโลยีการจัดฟันที่ทำการออกแบบชุดเครื่องมือจัดฟันเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลที่เข้ารับการจัดฟันโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบชุดเครื่องมือจัดฟันผ่านการวินิจฉัยจากทันตแพทย์จัดฟันร่วมกับทีมวิศวกรเฉพาะด้านในการออกแบบชุดเครื่องมือจัดฟันให้เมาะสมกับสภาพช่องปากและฟันของแต่ละคน

หลังจากการผลิตชุดอุปกรณ์เฉพาะเสร็จสมบูรณ์ สิ่งที่ผู้เข้ารับการจัดฟันจะได้รับอุปกรณ์ลักษณะใสสำหรับครอบฟัน ไม่มีเหล็ก ไม่มีลวดจัดฟัน แต่สามารถบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ทันตแพทย์จัดฟันออกแบบไว้ได้

เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใสจะบางเคลือบไปกับฟันของผู้เข้ารับการจัดฟัน จนแทบสังเกตไม่เห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่ และเนื่องจากเป็น
เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ในเรื่องของการทำความสะอาดจึงไม่ยุ่งยาก สามารถถอดเครื่องมือออกมาทำความสะอาด
ทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร พร้อมกับการแปรงฟันหลังอาหารรวมทั้งสามารถใช้ไหมขัดฟันได้ตามปรกติ แต่การจัดฟันชนิดนี้ก็มีข้อจำกัดคือ ไม่ใช่ทุกคนสามารถทำการจัดฟันแบบนี้ได้ เพราะการจัดฟันชนิดถอดได้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฟันที่มีปัญหามากเท่ากับการจัดฟันแบบอื่น

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

เป็นเครื่องมือที่ยึดแน่นบนตัวฟัน ไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ทันตแพทย์จะใช้เพื่อเคลื่อนฟันหลายๆซี่พร้อมๆกัน เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ติดบนฟันกรามเป็นฟันหลัก เรียกว่า “ปลอกโลหะรัดฟัน” ซึ่งจะมีท่อเลกๆ สำหรับร้อยลวด และมียางสีต่างๆที่ใช้สำหรับยึดลวดกับแบร็กเก็ทนี้ มีทั้งชนิดที่เป็นกระเบื้องพอร์ชเลน สีเดียวกับฟัน และพลาสติดใสขนาดเล็ก การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนั้น ยังสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ (1) เครืองมือจัดฟันด้านนอก (2) เครื่องมือจัดฟันด้านใน

เครืองมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านนอก

เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เนื่องจากเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะติดที่ผิวด้านหน้าของตัวฟัน ไม่สามารถถอดออกได้ในขณะจัดฟัน และสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ

เครืองมือจัดฟันด้านนอกชนิดที่เป็นสีโลหะ เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทำมาจากโลหะ มีให้เลือก 2 สีคือสีเงิน และสีทอง

เครืองมือจัดฟันด้านนอกชนิดสีใสหรือสีเหมือนฟัน มี 2 ชนิดคือ

ชนิดที่ทำมาจากเซรามิก ซึ่งจะมีราคาสูงกว่ากว่าชนิดที่เป็นโลหะ แต่สีของเครืองมือจะไม่เปลี่ยน ตลอดระยะเวลาการจัดฟัน
ชนิดที่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเซรามิก แต่มีข้อเสียคือ สีของเครื่องมือจะเปลี่ยนสี หรือคล้ำลงเมื่อเวลาผ่านไป และเครื่องมือสามารถแตกหรือหักได้ง่ายกว่า

เครื่องมือจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นด้านใน

เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการจัดฟันบางคนไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่ากำลังจัดฟัน เพื่อบุคลิกภาพที่เป็นปรกติ จึงมีความต้องการในการจัดฟันที่ไม่ให้เห็นอุปกรณ์จัดฟัน ซึ่งการจัดฟันในลักษณะนี้ หากมองผ่านๆจะไม่รู้ว่าคนนั้นกำลังจัดฟันอยู่ ทันตแพทย์จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดฟันด้านในขึ้นมา เป็นการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน ทำให้ไม่มีใครสังเกตว่ากำลังจัดฟันอยู่ และยังช่วยให้เครื่องมือไม่ไปทำลายเคลือบฟันด้านหน้าอีกด้วย แต่ข้อเสียของการจัดฟันลักษณะนี้คือ ในช่วงเดือนแรก ผู้เข้ารับการจัดฟันจะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ในช่องปากและลิ้น

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันดามอน (Damon Braces)

เครื่องมือจัดฟันดามอน เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการตกเป็นเป้าสายตาของผู้พบเห็น ไม่ต้องการพบทันตแพทย์บ่อยๆ และที่สำคัญคือต้องการใช้เวลาในการจัดฟันน้อย โดยสามารถย่นระยะเวลาในการจัดฟันให้เหลือเพียง 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันทั่วไปถึง 30%

Damon Braces ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิจัยเฉพาะ ตัววัสดุของเครื่องมือจัดฟันทำมาจากโลหะผสมโพลิเมอร์ บังคับการเคลื่อนตัวของฟันโดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของแบร็กเก็ตที่ได้รับการออกแบบเฉพาะ พร้อมกับคุณสมบัติการเคลื่อนตัวของฟันอย่างรวดเร็วแม้ใช้แรงดึงเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันด้วยระบบดามอนนี้รู้สึกสบายช่องปาก และถึงแม้ว่าการจัดฟันชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง แต่การจัดฟันแบบดามอนต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์เฉพาะที่ได้รับการรับรองของทันตแพทย์จัดฟัน