gallery

อาการเจ็บจากการจัดฟัน

อาการเจ็บจากการจัดฟัน มักเกิดหลังจากการปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่ โดยอาการเจ็บดังกล่าวเกิดจากการที่หลอดเลือดถูกกด จากแรงที่ดันฟันซึ่งเป็นการเริ่มต้นของขบวนการทางชีวภาพที่ทำให้ฟันเคลื่อนไปได้ อาการเจ็บนี้จะบรรเทาลงภายใน 3-5 วัน ผู้เข้ารับการจัดฟันสามารถทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการปวดได้ นอกจากนี้ การเคี้ยวอาหาร (ที่ไม่แข็ง เพราะของแข็งอาจทำให้เคลื่องมือหลุดได้) ในช่วง 8 ชั่วโมงแรกหลังจากการปรับเครื่องมือ สามารถขยับ หรือนวดบริเวณที่แรงกดเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตรอบ
รากฟัน จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้พอสมควร

และอาการเจ็บนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบางคนที่จำเป็นต้องถอนฟัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเรียงตัวของฟัน ซึ่งผู้ที่จำเป็นต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟัน จะมีอาการปวดเนื่องจากการถอนฟันเพิ่มเข้ามา ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการรับประทานอาหารในช่วงสองวันหลังจากการถอนฟัน แต่หลังจากนั้นก็สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปรกติ