gallery

อันตรายจากการทำฟันที่เกิดในช่วงตั้งครรภ์

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่า ไม่มีอันตรายใดๆ สำหรับการทำฟันในช่วงกำลังตั้งครรภ์ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำฟันจะอยู่ในช่วง 4 – 6 เดือนของการตั้งครรภ์

คุณแม่สามารถเข้าทำการรักษาได้ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะเลือกรักษาให้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการรักษาที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ทำฟันปลอม เพื่อป้องกันการติดเชื้อลุกลามกับเด็กและเพื่อป้องกันการสูญเสียฟันของคุณแม่อีกด้วย

ในรายที่มีความจำเป็นต้องถอนฟัน ทันตแพทย์สามารถถอนฟันให้ได้ แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ส่วนกรณีการฟอกสีฟันเป็นการรักษาเพื่อความสวยงาม ยังไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นนักไว้ทำหลังคลอดน่าจะดีกว่า และที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเอ็กซเรย์หรือใช้ยาที่ไม่จำเป็น ถ้ามีความจำเป็นต้องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อนทุกครั้งว่ากำลังตั้งครรภ์และต้องสวมเสื้อคลุมป้องกันก่อนเอ็กซเรย์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันรังสีเข้าสู่เด็กในครรภ์ ส่วนในเรื่องของการใช้ยา การรักษาด้วยยาชาไม่ได้มีอันตรายใดๆ แต่ใช้น้อยก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุด

สรุปแล้วการทำฟันในขณะตั้งครรภ์ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อเด็กในครรภ์ เป็นเพียงการป้องกันไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งแบคทีเรียในช่องปากแม่ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมสู่ลูกได้ เช่น โรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ เป็นต้น แต่สามารถส่งผ่านสู่ลูกได้ผ่านทางน้ำลาย เมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว ผ่านทางการกอดจูบลูก การเป่าอาหารให้ลูก และการใช้ช้อนร่วมกันกับลูก

ดังนั้นการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่มีฟันผุหรือเหงือกอักเสบ จะช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในการส่งต่อสู่ลูกได้

และช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำฟัน ได้แก่ ช่วง 0 – 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพราะคุณแม่จะมีอาการแพ้ท้องในช่วงนี้ มีการคลื่นไส้อาเจียน จึงมีความไม่สะดวกในการทำฟัน ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากลำบาก และอีกช่วงหนึ่งคือช่วง 7 – 9 เดือนของการตั้งครรภ์ คุณแม่จะมีขนาดท้องใหญ่มาก ท่านอนหงายในขณะนอนทำฟันจะทำให้คุณแม่รู้สึกอึดอัดและลำบากมากในขณะทำฟันและขนาดท้องใหญ่ของคุณแม่นั้นทำให้ทันตแพทย์ทำงานไม่สะดวกนัก ดังนั้น การทำฟันในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องให้ความสำคัญ เพราะหากทำการรักษาในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาได้