gallery

ลวดจัดฟัน

ลวดจัดฟันเป็นอุปกรณ์จัดฟันชิ้นสำคัญในการจัดฟันชนิดติดแน่น เป็นอุปกรณ์สำหรับกำหนดทิศการการเรียงตัวของฟัน โดยทันตแพทย์จัดฟันจะการสอดร้อยลวดจัดฟันผ่านแบร็กเก็ต ซึ่งในแต่ละช่วงของการจัดฟันสำหรับการจัดฟันทั่วไป(ขอเน้นว่าชนิดติดแน่นที่เห็นกันทั่วไป) ลวดจัดฟันจะต้องมีการปรับเรื่อยๆ หรือเปลี่ยนชนิดของลวดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทันตแพทย์จัดฟัน

ในการจัดฟันชนิดติดแน่นทั่วไป ทันตแพทย์จะนิยมใช้ลวดจัดฟัน 2 ชนิด คือ (1) ลวดสแตนเลด มีความแข็งแรง ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสลวดและแบร็กเก็ตต่ำ ไม่บิดงอง่าย และสามารถขึ้นรูปได้ (2) ลวดโลหะผสม ลวดจัดฟันชนิดนี้มีหลายแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมของลักษณะการจัดฟัน เช่น โลหะผสมระหว่างนิเกิ้ลและไทเทเนียม (NiTi:Nickle Titanium) ซึ่งมีคุณสมบัติคือสามารถโค้งงอแล้วกลับคืนสู่รูปเดิมได้ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะใช้คุณสมบัติจากโลหะผมสมดังกล่าวในการจัดฟันสำหรับคนที่มีฟันเกมากในช่วงแรก เพื่อใช้แรงจากการคืนรูปของโลหะผสมนิเกิ้ล-ไทเทเนียม เป็นแรงในการดึงฟันให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันวางแผนไว้