gallery

รีเทนเนอร์ (Retainer)

รีเทนเนอร์คืออะไร

การคงสภาพการเรียงตัวที่ความสวยของฟันหลังการจัดฟันทำได้ด้วยใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ (Retainer) เพราะฟันที่ผ่านการจัดฟันเข้าสู่ตำแหน่งใหม่แล้วสามารถเคลื่อนที่กลับสู่ตำแหน่งเดิมได้ง่าย (ถ้าไม่ใส่รีเทนเนอร์ต้องเริ่มจัดฟันใหม่ตั้งแต่ต้น)

เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟันใหม่ๆ สภาพกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ของฟัน หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน จึงต้องใส่ รีเทนเนอร์ (Ratainer) ตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือแปรงฟัน หรือตามทันตแพทย์จัดฟันแนะนำ หลังจากที่เหงือกปรับสภาพกับตำแหน่งฟันใหม่แล้ว (ระยะเวลาจะแตกต่างกันในแต่ละคน) ทันตแพทย์จัดฟันจะแนะนำวิธี ลดความถี่เวลาใส่รีเทนเนอร์ (Retainer) ห้ามลดเวลาใส่เองเป็นอันขาด เพราะการใส่รีเทนเนอร์ (Retainer) ไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำให้ฟันเลื่อนกลับและ รีเทนเนอร์ (Retainer) แน่นเมื่อใส่รีเทนเนอร์

หากฟันเลื่อนกลับไปมาก จะใส่รีเทนเนอร์ไม่ลง ต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่ หรือ จัดฟันใหม่เลย

เมื่อใส่รีเทนเนอร์แรกๆจะมีน้ำลายออกมาก และพูดไม่ถนัด เป็นอาการปกติ และจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อใส่สม่ำเสมอ ไม่เล่นรีเทนเนอร์ในปาก หรือ ดันรีเทนเนอร์ให้หลุดด้วยลิ้นเพราะจะทำให้รีเทนเนอร์หลวม

การทำความสะอาดรีเทนเนอร์ ให้ใช้แปรงสีฟันธรรมดาแปรงด้วยยาสีฟันเบาๆ หรือใช้ยาเม็ดฟู่ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอมแช่ไว้ขณะกินอาหารที่บ้าน ไม่วางรีเทนเนอร์ไว้ในสถานที่ ที่มีสัตว์เลี้ยงหรือเด็กเล็กหยิบถึง ถ้ารีเทนเนอร์หายหรือขำรุดต้องรีบแจ้งทันตแพทย์จัดฟันทันที

ทำไมต้องใส่ รีเทนเนอร์ (Retainer)

ภายหลังการจัดฟัน เมื่อฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดแล้วจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งให้กระดูกและเหงือกหุ้มฟันปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ของฟัน ซึ้ง รีเทนเนอร์ (Retainer) จะช่วยประคองฟันไว้ ไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้

สิ่งที่สำคัญและควรระวังในการใส่ รีเทนเนอร์ ก็คือ ไม่ควรดูดหรือไม่ควรเอาลิ้นดุน รีเทนเนอร์พลิกเล่นไปมาในปาก เพราะจะทำให้ฟันเคลื่อนที่กลับได้

การใส่รีเทนเนอร์ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการจัดฟัน เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจาผู้เข้ารับการจัดฟันในการใส่ ดังนั้น การจัดฟันถ้าจะให้ได้ผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้จัดฟันด้วย