gallery

การรักษา ฟันแตก

ปัจจุบันพบผู้ที่มีปัญหา ฟันแตก เข้ามาทำการรักษา ที่คลินิกทันตกรรมเด็นทัลบลิสมากขึ้น ส่วนมากแล้วจะอยู่ในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป แต่ก็มีเด็กอายุยี่สิบต้นๆเข้ามาทำการรักษาเช่นกัน ?เหตุผลที่ในปัจจุทำให้เราเกิดปัญหาฟันแตกตั้งแต่อายุยังน้อยก็เนื่องจาก อาหารที่รับประทานในปัจจุบันส่วนใหญ่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลในปริมาณมาก ที่สำคัญคือลักษณะการกินที่มีการกินทั้งอาหารและขนมถี่ขึ้นในแต่ละวัน ที่สำคัญกว่านั้นคือการละเลยการทำความสะอาดช่องปากและฟันหลังการกิน หรือดูแลฟันไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดการสึกของฟันอย่างรวดเร็วและเกิดฟันแตกได้

ลักษณะของฟันแตก

ฟันแตก แบ่งลักษณะการแตกออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ
(1)ฟันแตกไม่ถึงประสาทรากฟันรากฟัน
การที่ฟันแตกลักษณะนี้เป็นการสูญเสียชั้นเคลือบฟันและชั้นเนื้อฟันบางส่วน เชื้อแบคทีเรียยังไม่เข้าสู่โพรงประสาทรากฟัน ทำให้เมื่อเกิดฟันแตกลักษณะนี้ ไม่ต้องรักษารากฟันก่อนการรักษาฟันแตก

(2)ฟันแตกถึงประสาทรากฟันรากฟัน
การที่ฟันแตกถึงโพรงประสาทรากฟัน จำเป็นต้องทำการรักษารากฟันก่อนการรักษาฟันแตก เนื่องจากแบคทีเรียสามารถเข้าไปทำลายรากฟันได้จากการแตกของฟัน

การรักษาฟันแตก

การรักษาฟันแตกสามารถทำได้โดยการอุดฟัน หรือทำครอบฟันแล้วแต่กรณี เช่นหากฟันแตกไม่ถึงประสาทรากฟันก็สามารถทำการรักษาได้โดยการอุดฟัน แต่บางกรณีถึงแม้จะเป็นฟันแตกไม่ถึงโพรงประสาทฟัน แต่หากมีการแตกใหญ่การอุดฟันอาจไม่สามารถทำการรักษาฟันแตกได้เพราะอาจทำให้เกิดการแตกซ้ำได้ง่าย ซึ่งกรณีที่มีฟันแตกขนาดใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้รักษาฟันแตกโดยการครอบฟัน

ในกรณีที่ฟันแตกถึงโพรงประสาทรากฟันจะต้องทำการรักษารากฟันก่อน หลังจากนั้นก็ใช้หลักการรักษาฟันแตกเช่นเดียวกับฟันแตกแบบแรก

โดยรวมแล้วการรักษาฟันแตกไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากมายอะไร แต่ประสิทธิภาพของฟันหลังการรักษาฟันแตกคงไม่สามารถเทียบเท่ากับฟันปรกติได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราควรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลา และเมื่อเกิดความผิดปรกติของฟันก็ต้องรีบปรึกษาทันตแพทย์อย่างทันท่วงทีเพราะหาทางแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหากับฟันที่รักษาลำบากขึ้น