gallery

การดูแลฟันขณะจัดฟัน

สำหรับคนจัดฟัน การดูแลรักษาสุขภาพฟันเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบากแต่นั่นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่าผู้ที่เข้ารับการจัดฟันจะทำความสะอาดฟันได้ยากกว่าคนที่ไม่ได้จัดฟัน นอกจากการแปรงฟันที่แสนจะทรมานในช่วงแรกแล้วก็ยังมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพฟันหลายแบบ เช่น การใช้ไหมขัดฟัน น้ำยาบ้วนปาก แปรงสีฟันสำหรับคนที่จัดฟันโดยเฉพาะ

การใช้ไหมขัดฟัน

ขั้นที่ 1 : ทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน เพราะบริเวณนี้แปรงสีฟันเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึง โดยใช้ไหมขัดฟันพัน
รอบปลายนิ้วกลางทั้งสองข้างห่างกัน 1.5-2 นิ้ว ดึงไหมขัดฟันให้ตึงด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้
ขั้นที่ 2 : เคลื่อนไหมขัดฟันไปมาเบาๆ เข้าระหว่างซอกฟันแล้วโค้งไหมโอบรอบฟัน เพื่อทำความสะอาดโดยเคลื่อนไหมขัดฟัน ขึ้น-ลง
ขั้นที่ 3 : ทำในลักษณะเดียวกับข้อ 2 กับฟันซี่ข้างเคียงทั้งฟันบนและฟันล่าง โดยพยายามดึงไหมให้ตึงแนบกับฟัน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทำลายเหงือก
ขั้นที่ 4 : เมื่อเสร็จจากซอกฟันหนึ่งซอกแล้ว ให้เลื่อนเส้นไหมขัดฟันที่ใช้แล้วออกไปแล้วเลื่อเส้นไหมที่ยังไม่ใช้เข้ามาแทนที่โดยมีความยาวเท่าเดิม เพื่อทำความสะอาดซอกฟันถัดไป
ขั้นที่ 5 : เมื่อขัดฟันเสร็จแล้วให้บ้วนปาก และกลั้วน้ำไปมาระหว่างซอกฟันจนสะอาด ควรมั่นใจว่าไหมขัดฟันที่ใช้ต้องเส้นเล็ก และมีคุณภาพไม่เปื่อยยุ่ยง่าย
การแปรงฟันหลังประทานอาหารทุกครั้ง ถ้าสามารถทำได้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ควรทำการแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ 15- 30 นาที เพื่อให้กระบวนการคืนแคลเซียมและฟอสฟอรัสของฟันไม่ถูกขัดขวางจากการแปรงฟัน แต่ถ้าไม่สะดวกก็บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำยาป้วนปากก็ได้

วิธีการแปรงฟันสำหรับคนจัดฟัน

การมีอุปกรณ์จัดฟันและลวดจัดฟันจะทำให้แปรงฟันเป็นไปอย่างยากลำบากและพิถีพิถันกว่าคนทั่วไป ดังนั้นผู้ที่จัดฟันควรเพิ่มเวลาในการแปรงฟันแต่ละครั้งให้นานขึ้น และใส่ใจสุขภาพช่องปากให้ดียิ่งขึ้น

การแปรงบริเวณเครื่องมือและลวดจัดฟัน ให้วางขนแปรงสีฟันที่บริเวณคอฟันบนหรือล่างให้ขนแปรงจรดขอบเหงือก และทำมุมประมาณ 45 องศากับแนวฟัน ขยับขนแปรงและหมุนไป – มา ในช่วงสั้นๆ อย่างน้อย 10 ครั้ง

การแปรงฟันด้านในระหว่างจัดฟัน ให้วางขนแปรงที่บริเวณคอฟันทางด้านในของฟัน ให้ขนแปรงจรดระหว่างขอบเหงือก และคอฟันขยับขนแปรงและหมุนไป – มาในช่วงสั้นๆ แล้วปัดแปรงไปยังปลายฟัน

การแปรงฟันด้านบดเคี้ยว ให้วางขนแปรงทางด้านบดเคี้ยว ขยับแปรงเข้าและออกตามแนวฟันกราม เพื่อทำความสะอาดด้านบดเคี้ยวของฟัน