gallery

ฟันล้ม

ฟันล้ม คือการเคลื่อนที่ของฟันที่ผิดตำแหน่ง หรือฟันเกประเภทหนึ่ง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการถอนฟันแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน หรือบางทีปัญหาการนอนกัดฟันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันล้มได้เช่นกัน เนื่องจากการนอนกัดฟันนั้น อาจทำให้ฟันเกิดการบิ่นได้ ปัญหาฟันล้มนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาเหงือกอักเสบได้ เพราะเนื่องจากที่ซอกฟันไม่เสมอกัน เศษอาหารจะลงไปยัดได้ง่าย ถ้าทำความสะอาดไม่ดี ไม่ใช้ไหมขัดฟัน ก็จะทำให้เกิดเหงือกอักเสบเช่นกัน และทำให้เกิดปัญหาช่องปากตามมาอีกมากมาย

 

จัดฟันแล้วฟันล้ม ทำอย่างไร?

เนื่องจากการจัดฟันนั้น เป็นการเคลื่อนที่ของรากฟัน ทำให้ช่วงเวลาที่จัดฟันจะสามารถเคลื่อนที่และล้มได้ง่าย การติดเครื่องมือไว้จึงเป็นการป้องกันการฟันล้มอีกวิธีหนึ่ง เมื่อฟันเข้าที่แล้ว ก็จะมีการถอดเครื่องมือออก และใส่รีเทนเนอร์เพื่อเป็นการคงที่ของฟัน ให้ฟันสร้างรากฟันที่แข็งแรงและป้องกันฟันล้มในระยะแรก ซึ่งหากไม่ใส่รีเทนเนอร์ในระยะแรกนั้น ฟันก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวกลับมายังตำแหน่งเดิม

 

ถ้าหากฟันล้มแล้วต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ฟันล้มหลังจากถอดเครื่องมือแล้ว ถ้าหากฟันมีการเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะใส่รีเทนเนอร์เพื่อขยับฟัน ได้ แต่หากฟันล้มค่อนข้างมากหรือฟันกลับไปซ้อนกันเหมือนตอนแรก อาจต้องทำการจัดฟันอีกรอบ ซึ่งเป็นการเสียทั้งเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การใส่รีเทนเนอร์ให้สม่ำเสมอจึงเป็นวิธีการป้องกันฟันล้มหลังจากถอดเครื่อง มือจัดฟันที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก จัดฟันทําฟัน.net