gallery

ทำไมเราต้องแปรงฟัน

เราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่า “แปรงฟันไปทำไม “

ความจริงแล้ว คงไม่มีใครสักคนหรอกที่ไม่เคยแปรงฟันเลย เพราะเราต่างก็แปรงฟันกัน จนเป็นนิสัยแล้ว และทำกันเป็นกิจวัตรเสียแล้ว จนลืมนึกถึงเหตุผลสำคัญว่า จริงๆ แล้ว … “ทำไมเราถึงต้องแปรงฟัน ?”

การแปรงฟัน เป็นการทำให้ฟันสะอาด ปราศจากคราบฟัน หรือคราบอาหารที่จะตกค้างอยู่ในช่องปาก อันจะช่วยป้องกันการเกิดโรคในช่องปากด้วย

ทว่าการแปรงฟันของเรานั้น สามารถทำให้ฟันสะอาดได้จริงหรือไม่ ?

 

ความหมายของการทำความสะอาดช่องปาก

สะอาด หมายถึง ลดคราบจุลินทรีย์ให้เหลือน้อยที่สุด

ทั่วถึง หมายถึง แปรงทุกซี่ ทุกด้าน เน้นการแปรงฟันบริเวณขอบเหงือกเป็นสำคัญ เพราะจะเป็นจุดหมักหมม ทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่าย

สม่ำเสมอ หมายถึง แปรงฟันทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟัน หมายถึง วิธีการแปรงฟันนั้น ต้องไม่ทำให้ฟันสึก ไม่รุนแรงจนเหงือกอักเสบ

วิธีการทำความสะอาดช่องปาก ให้สะอาดได้อย่างแท้จริง

การแปรงฟันที่ถูกวิธี หมายถึง

แปรงฟันทั่วทุกซี่ และทุกด้าน
เน้นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง ได้แก่ ฟันกราม และฟันด้านลิ้น
ใช้แปรงขนอ่อน แปรงด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และใช้เวลาอย่างน้อย 2 นาที

การใช้เส้นใยขัดฟัน เพื่อ

เพื่อทำความสะอาดซอกฟัน ซึ่งเป็นบริเวณที่การแปรงฟันไม่สามารถ ทำความสะอาดได้
เน้นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคสูง คือ บริเวณฟันกราม ใช้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง