gallery

ทำไมเลิกสูบบุหรี่แล้วฟันผุ

สาเหตุของฟันผุสำหรับบางคนหลังการเลิกบุหรี่เป็นเพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อช่วยในการอดบุหรี่ ในบางคนเคี้ยวและอมหมากฝรั่งไว้ในปากเกือบตลอดเวลา แถมยังชอบอมหมากฝรั่งไว้ข้างๆฟันที่เคี้ยวด้านใดด้านหนึ่งเพียงข้างเดียวนานๆ จึงไม่น่าแปลกที่จะมีฟันผุบริเวณที่อมหมากฝรั่งไว้ข้างเดียว เพราะว่าในหมากฝรั่งมีน้ำตาลที่เชื้อแบคทีเรียสามารถนำไปใช้ได้ จากนั้นแบคทีเรียก็จะปล่อยกรดออกมาทำให้เกิดการละลายตัวของผิวฟันขึ้น และเกิดฟันผุตามมา

ฉะนั้นหากท่านใดกำลังประสบกับปัญหานี้ ก็ขอให้เพลาๆการเคี้ยวหมากฝรั่งลงบ้าง อย่าถึงกับต้องเคี้ยวอยู่ตลอดเวลา หรือถ้าจะให้ดีก็ควรเลือกเคี้ยวหมากฝรั่งแบบที่ไม่มีน้ำตาลผสม(ใช้สารทดแทนความหวาน)

นอกจากนี้ควรหากิจกรรมอื่นที่ช่วยหันเหความสนใจจากเรื่องการอยากบุหรี่แทนการใช้หมากฝรั่ง เช่น การพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ การเคี้ยวผลไม้ หรือของขบเคี้ยวประเภทถั่วแทน เป็นต้น ในท่านที่ฟันผุไปแล้วก็ควรรับการรักษาให้ถูกต้อง และอย่าลืมลดปริมาณการเคี้ยวหมากฝรั่งลงด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th