gallery

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

ทันตแพทย์หญิงจากมหาวิทยาลัยโกเตนเบิร์ก พบวิธีรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน โดยการใช้ยาสีฟันทานิ้วนวดฟันซึ่งสามารถป้องกันผุได้มากกว่าการแปรงฟันด้วยยาสีฟันทั่วไป 4 เท่า แต่ยาสีฟันที่ใช้จะต้องเป็นยาสีฟันที่ผสมฟลูโอไรด์ในปริมาณสูงมาก

ทันตแพทย์หญิงแอนนา นอร์ดสตรอม(Anna Nordstrom) นักวิจัยมหาวิทยาลัยโกเตนเบิร์กได้ทดสอบกับอาสาสมัคร 16 คน โดยใช้วิธีการรักษาฟันต่างๆ ตั้งแต่การแปรงฟันในลักษณะต่างๆ การใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์สูงหรือมาตรฐาน และการแปรงฟันวันละ 2-3 ครั้ง ผลการทดลองปรากฏว่า “ผู้ที่ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงวันละ 3 ครั้งจะได้รับการปกป้องสุขภาพช่องปากและฟันมากกว่าผู้ที่แปรงฟันวันละ 2 ครั้งตามมาตรฐาน ซึ่งมากกว่าถึง 4 เท่า” นอกจากนั้นยังมีการแปรงฟันวิธีใหม่ มีการใช้ยาสีฟันนวดฟันด้วยนิ้วเดียวในการทดสอบด้วย

หมอแอนนากล่าวว่า “วิธีการนวดได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ให้ผลดีอย่างน้อยก็เหมือนกับการสีฟันในหนที่สาม ช่วยเพิ่มปริมาณฟลูออไรด์ในช่องปาก”

ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ เนื่องจากเป็นเพียงการทดลองกับคนไม่กี่สิบคน (ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถรับรองเป็นผลทางการวิจัยได้) และลักษณะการกินรวมทั้งสภาพอากาศก็แตกต่างกับประเทศไทยเราโดยสิ้นเชิง หากจะใช้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันด้วยวิธีนี้ควรปรึกษาทันตแพทย์หรือให้สมาคมทันตแพทย์ไทยออกมารับรองน่าจะดีกว่า เพราะเรื่องของฟันและช่องปากเป็นเรื่องสำคัญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th